За клуба

Ние, група съмишленици, създаваме Клуб „24 май“, за да търсим и отстояваме:

  • Правото и възможностите на българския народ  да бъде субект на своето развитие;
  • Изгубеното самочувствие на народа ни, направил своя цивилизационен избор преди 12 века;
  • Полагащото ни се достойнство от факта, че сме дали на славянските народи писменост и православна вяра;
  • Позитивните факти в нашия живот, потопени в негативизъм и обезсилени от неверие;
  • Задълбочена и професионална критика на всичко в обществената действителност, което обуславя днешната  изостаналост на страната ни;
  • Българска мечта, която може да влее сили и увереност в поведението ни като народ;
  • Геополитическа ориентация на България, която да е адекватна на нашата история, вяра и традиционни ценности.

Ние, създателите на клуб „24 май“, искаме да обединим разпилените сили на съмишленици от цялата страна. Една от целите ни е да създадем регионални клубове, да сплотим хора, съпричастни с нашите идеи и отстояващи декларираните от нас ценности. Ще търсим и организираме дискусии, продиктувани от загриженост към същностни проблеми на живота ни.