КНИГИ
Корона от лъжи. Притчи за хора и политически влечуги

Иван Габеров - 10 януари 2005

Историите в тази книга са неразделна част от токшоуто „Дим над водата“, излъчвано по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. Всеки разказ представлява финално обобщение на обсъжданата в предаването тема.

Съчетавайки елементи на гротеската, политическата сатира и „битовия реализъм“, Иван Габеров успява да синтезира по един изключително оригинален начин всички онези проблеми, които вълнуват българското обществено мнение през последните години и които, както личи по всичко, ще продължат да ни занимават и в бъдеще.

Gaberoff, 2005

 

Д-р Иван М. Габеров е роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Владимир Заимов“ със златен медал. През 1990 г. става магистър по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Управител и едноличен собственик на издателствата „Елпис“, „Е“ и „Габеров“. През 2015 г. защитава дисертация по социална психология в СУ „Св.…

Вашият коментар