КНИГИ
Тодор Живков. Биография

Искра Баева - 13 февруари 2006

Кратката биография на Тодор Живков – „Тодор Живков“ е по същество първата критична научна биография на Живков. Тя беше последвана от други подобни биографии, които обаче са написани не от историци, а от журналисти. В тази кратка биография съм използвала архивни материали от бившия Централен партиен архив (сега ЦДА, ф. 1Б). Нов е балансираният подход към личността на Живков, като съм се опитала да избегна както крайното му отричане, характерно за периода след 10 ноември 1989 г., така и възхваляването му, което беше задължително за периода преди 10 ноември 1989 г. и което можем да забележим и в някои публикации за Живков от последните години.

Искра Баева
Тодор Живков. Биография
Кама, С., 2006.

 

 

Проф. д-р по история Искра Баева е родена в София, завършила е специалност история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Защитила е през 1982 г. дисертация на тема „Полската селска партия на Станислав Миколайчик, 1945-1948 г. “, след което става преподавателка по съвременна световна…

Вашият коментар