КНИГИ
Организационна култура, етика и комуникации

Боян Дуранкев - 25 февруари 2009

Пряката цел  на книгата е да запознае студентите с една дисциплина (под формата на леснодостъпно и гарнирано с тестове за самоконтрол изложение), която преди години беше изключена от учебниците за професионален мениджмънт и маркетинг. Последното не беше случайно – „научното управление”, написано по „американската матрица”, обръщаше внимание върху правилното структуриране на организацията и още по-правилното разписване на функциите на всеки един от нейните членове. Но именно глобализацията на бизнеса срещна неочаквани проблеми: американците трудно комуникираха с японците, а японците – с американците; след влизането си в ЕС българските бизнесмени си останаха български, а не „европейски”. Дрейфът на културите не предизвика тяхното обединение. Затова днес е по-интересно да се изследват  различията в културите, преди да се разпишат функциите. Самата наука мениджмънт, заедно с маркетинга, днес са по-съобразени с културите, отколкото всякога. С други думи, мениджмънт без разбиране на културите е просто схоластика.

Другата, непряката цел е читателите да бъдат подтикнати към изследване на културните различия, на различията в етиката и комуникациите. На авторите на тази книга трябваха над десет години самостоятелни проучвания, преподавателска дейност и запознаване с все по-нови и все по-интересни публикации, за да оценят значимостта на въпроса за културните взаимодействия. Пътят пред изследванията е още в началото си, поради което всеки има възможност да постави поредната тухла в новата Вавилонска кула.

Композицията на книгата е изградена върху следните теми: същност на културата и етиката като социални феномени; структура на организационната култура; модели, описващи организационната култура; българската организационна култура на фона на културите в другите развити страни; бизнес морал и бизнес етика; бизнес комуникациите като отражение на организационната култура и етика.

 

Боян Дуранкев, Николай Цонев
ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА, ЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ
Издателство на Висшето училище по застраховане и финанси
2009 г.

Проф. д-р Боян Дуранкев е преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Ръководител е на катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ и част от Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Специалист по глобалистика и стратегическо планиране. Автор е на…

Вашият коментар