КНИГИ
Организационна култура, етика и комуникации

Боян Дуранкев - 09 ноември 2009

Автори Боян Дуранкев и Николай Цонев

Издателство на ВУЗФ
София
2009

Вашият коментар