Без категория
Организационна култура, етика и комуникации

Боян Дуранкев - 09 ноември 2009

Автори Боян Дуранкев и Николай Цонев

Издателство на ВУЗФ
София
2009

Боян Дуранкев е български икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. Роден е на 2 май 1951 г. в София. През 1980 година завършва специалност социално-икономическо планиране в Университета за национално и световно стопанство, където продължава неговата академична и научна кариера. Специализирал е в САЩ и Германия. През 1989 г. придобива степента доктор по икономика, през 1994 г. става доцент, а…

Вашият коментар