КНИГИ
Българските преходи 1939–2010

Искра Баева - 13 май 2010

Различните варианти на книгата „Българските преходи“ – като се започне с изданието от 2000 г. и се свърши с това от 2010 г., написана в съавторство с Евгения Калинова, представляват първата цялостна авторска монографична история на съвременна България. Изцяло нова за българската историография е и частта, написана от мен, която анализира политическите и обществените процеси в България от втората половина на 80-те години до края на прехода. След първото издание на книгата и други колеги се заеха с темата за развитието на България от 80-те години и в годините на прехода, но дотогава това беше първата подобна научна интерпретация, а и до ден днешен остава най-цялостната.

 

Евгения Калинова, Искра Баева
Българските преходи 1939–2010
Парадигма, С., 2010.

Проф. д-р по история Искра Баева е родена в София, завършила е специалност история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Защитила е през 1982 г. дисертация на тема „Полската селска партия на Станислав Миколайчик, 1945-1948 г. “, след което става преподавателка по съвременна световна…

Вашият коментар