КНИГИ
България и Източна Европа

Искра Баева - 13 октомври 2010

Книгата е структурирана в 13 глави, съдържащи исторически изследвания на отделни проблеми от Източна Европа и отношението на България към тях. Повечето изследвания са направени на основата на интерпретирани за пръв път в науката архивни материали (благодарение и на възможността за достъп до основните български архиви, получена през 90-те години). Между тях приносен характер имат:

– изследването на европейските и неевропейските характеристики на източноевропейския социализъм;

– документалното изследване за съдбата на българите в страните от Източна Европа след Втората световна война;

– интерпретацията на документите на ЦРУ за България от 50-те години, които ползвах по време на специализацията си в САЩ през 1994 г.;

– новият подход към разглеждането на предпоставките за началото на десталинизацията в България между смъртта на Сталин през 1953 г. и Априлския пленум от 1956 г.;

– проблемите на българската външна пропаганда в началото на управлението на Живков, базирани върху нови архивни документи от ДА на МВнР;

– новата интерпретация на „сближението“ между България и СССР на основата на вече въведените в обръщение от Драгомир Драганов пленуми на ЦК на БКП от 1963 г. и от 1973 г.;

– първата интерпретация на отношението на българските власти и на българското общество към реформаторския процес в Чехословакия през 1968 г.;

– изследвания, посветени на полските обществено-икономически кризи през 1966, 1968 и 1970 г., опрени освен на полска историческа литература и върху български архивни документи;

– панорамно представяне на кризисните години, завършващи на 8 в историята на Чехословакия през ХХ в.;

– архивно изследване на създаването и унищожаването на първата дисидентска организация в България – създадения на 8 март 1988 г. „Русенски комитет“;

–  представяне на трансформациите, осъществени в БКП/БСП през първото десетилетие на прехода в България, изградено на основата на партийни и други документи.

 

Искра Баева
България и Източна Европа
Парадигма, С., 2010.

 

Проф. д-р по история Искра Баева е родена в София, завършила е специалност история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Защитила е през 1982 г. дисертация на тема „Полската селска партия на Станислав Миколайчик, 1945-1948 г. “, след което става преподавателка по съвременна световна…

Вашият коментар