КНИГИ
Митология на успеха

Иван Габеров - 10 януари 2011

В „Митология на успеха“ ще възприемем и доразвием идеята, че Бог е част от мълнията на проявление, а също е проява на висша синхронност в битийната действителност, а не изначална точка, която се е самовзривила от нищото. В тази мълния на проявлението се включват създателите на непроявената Вселена, на проявената Вселена, както и техните низходящи проявления по пътя към Земята: Бог, Господ Бог, Господ и човекът.

Време е да осъзнаем, че не еволюира видът, еволюира Създателят (7 аксиома на Последния).

Gaberoff, 2011

 

Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ…

Вашият коментар