ЛИТЕРАТУРА
Нови притчи. Джендър

Иван Габеров - 29 януари 2018

Мъчително е да общуваш с интелигенцията – изпъшка на ум Мъд­ре­цът. Слушат словата си в нехайство за останалите. Един спряга джен­­др­ите, друг държавата; някой религията… Веселба на самот­ни­ци. Селфи на умо­рен от себе си народ.

 Някак потиснато Мъдрецът се усамоти в себе си, докато душата му се подрусваше по коравите дъски в каруцата с представи, на път към дъл­бините на съзнанието.

 С периферната си памет той си спомни – джен­три са евреите прекупвачи на бла­городнически титли и имения от фали­рали арис­ток­рати. Те разрушават обичайния ред, игнорират съдби и живи хора, раз­гон­ват всички, които са заварили в именията си, за по­вече пасища и минимални разходи. От жесто­костта и алчността им тръгва изразът, че в Бри­тания овцете изяждат хората. Уродлив три­умф на всеядната лихва и на консуматорската природа, прекланящи се пред интереса и целесъоб­раз­ността.­­

 Ха – намери бодрост в себе си Мъдрецът – а нима и дженд­рите не иг­но­рират всичко, за да консумират свободата на патологията сиДве развалени круши от едно гнило дърво.

В това време сред шумната компания се появиха три прекрасни да­ми. Дори съзерцанието им будеше удоволствие, а тутакси разговорите сви­ха към хумора и споделените емоции – естествен пристан на нор­мал­ните наклонности.

Да – помисли си Мъдрецът – по обичайния начин по-лесно се стига до обичните неща.

В дъното на залата, върху големия монитор, мъждукаше образът на г-жа Цачева, която страстно защитаваше джендрито. Подобното вика по­доб­но – спомни си източната мъдрост Мислителят и продължи – защо ли ГЕРБ не се прекръстят на ДЖЕРБ

Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ…

Вашият коментар