АКЦЕНТ

19 февруари 2018
Колко ли нашенски дюкянджии и сарафи  са се подготвяли за ежедневния алъш вериш тогава, когато Левски е тръгнал към бесилото? Колко ли неразумен, да не употребим друга дума, е изглеждал той за тях? Тяхната тарикатска логика е несъвместима с неговото геройство. За тях свободата и търговията са различни работи. 

А все пак ние славим Левски,а не дюкянджиите.

Вашият коментар