АНАЛИЗИ > СТАТИИ
„Стани богат“ за български политици

Николай Драганов - 13 март 2018

По повод завръщането на „Стани богат“ в ефира, предлагам да се упражним за шоуто с няколко въпроса. Ето ги и тях:

  1. Кой е автор на твърдението: „Между 2012 и 2016 г. разликата между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от българите се увеличава от 6.2 до 7.9 пъти, с което страната ни става най-неравната в ЕС. Причина за това са ниските разходи за социална закрила, които отчасти се дължат на ниското ниво на данъчни приходи и на липсата на прогресивност на данъчната скала“?

А) Карл Маркс и Фридрих Енгелс, „Манифест на комунистическата партия“
В) Съвместна декларация на Ленин, Сталин, Ким Чен-Ун, Кастро и още десетина произволни стопроцентови комунисти
C) Някакви български комунисти от „Барикада“, „Солидарна България“ и други радикално леви организации, които си говорят едни неща, които не разбираме и са ни скучни
D) Официален доклад на Европейската комисия

2. Кой е автор на твърдението: „През 2016 г. над 40% от населението на България все още е изложено на риск от бедност или социално изключване, а процентът на изпитващите тежки материални лишения (31.9%) е четири пъти по-висок от средното за ЕС. Ситуацията с неравенството, бедността и въздействието на социалните трансфери за намаляването им е критична“?

А) Че Гевара и други червени сатрапи
В) Бай Тошо
C) Жан Виденов
D) Официален доклад на Европейската комисия

3. Кой е автор на твърдението: „Излизането от горепосочената „критична ситуация“ е силно затруднено в резултат от т.нар. неравенство във възможностите – в образованието, здравеопазването и достъпа до качествени жилищни условия. То е сред най-високите в ЕС, поради което успехът в живота зависи до голяма степен от постиженията на родителите.”?

A) Карл Маркс, „Капиталът“, Том 2
В) Ваня Григорова – лошата синдикалистка и левичарка, която съсипва бизнес средата в България
C) Николай Драганов, дето си дудне по цял ден едни левичарски глупости, но ние знаем, че „успехът зависи изцяло от личните ни усилия“, понеже така казаха Красен Станчев и Владо Каролев
D) Официален доклад на Европейската комисия

4. Кой е автор на твърдението: „Българите изпитват значително по-сериозни трудности от останалите европейци при достъпа до здравни грижи, което е свързано с необичайно големия дял на неосигурени лица (12% от населението) и на доплащанията от джоба на пациента, които съставляват 47% от всички здравни разходи при средно около 15% за ЕС. Причината за всичко това е ограничените публични ресурси, като бюджетът за социални политики, образование и здравеопазване е много по-малък като процент от БВП в сравнение със средната стойност в ЕС. Държавата няма възможност да отделя необходимите средства за тези системи в резултат от ниското съотношение между данъци и БВП и е ограничена в предоставянето на обществени блага и услуги, които вероятно биха намалили неравенствата, насърчили социалната мобилност и икономическото развитие.“?

A) Не можем вече да се сетим толкова брутален и огромен комунист, който да ги говори тези глупости, но веднага ще поканим да ги коментира някой от Института за пазарна икономика.
В) Отговори A) и В) от предните въпроси
C) Отговор C) на останалите въпроси
D) Официален доклад на Европейската комисия

5. Колко от тези неща ще чуем в централните емисии на телевизиите и водещите медии и ще бъдат поставени като въпроси на политиците, вместо да ги питат глупости?

A) Николко
В) Отговор А)
C) Отговори A) и В)
D) Тук – там ще бъдат отбелязани данните, които Да спрем машината за неравенство повтаря до втръсване отдавна, но не и причините за тях.

Николай Драганов е бакалавър по социология и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство в София. От 2012 година работи като политически журналист в News.bg, Информационна агенция БГНЕС и Телевизия BiT. Като парламентарен репортер отразява работата на 42-рото и 43-тото Народно събрание. Съавтор е на документалния филм…

Вашият коментар