Автори

Ивайло Христов

 

Ивайло Христов е роден през 1970 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1995). Започва научната си дейност като докторант в Института по литература към БАН. През 2001 г. е „доктор по филология“ и става научен сътрудник I степен, а през 2009 г. старши научен сътрудник II степен. Четири години (2005-2007, 2014) е хоноруван преподавател по „Народопсихология“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2004 до 2008 г. е редактор във в. „Словото днес“, орган на Съюза на българските писатели. През 2011 г. е избран от ВАК за редовен доцент по „История  на журналистиката“ и  „Народопсихология“ в УНСС, а през 2014 г. му е присъдена научната степен „доктор на науките“. На 8 октомври 2018 г. е избран за професор в УНСС по организация и управление извън сферата на материалното производство (народопсихология, история на българската журналистика) .

Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.

Основни научни трудове: „Йордан Стубел. Монографичен очерк“ (2001); „Леда Милева. Литературна анкета“ (2001, 2007);  „Николай Хайтов. Духовна биография“ (2009); „Гласове за Николай Хайтов“ (2008, 2009); „Марко Семов в паметта на съвременниците“ (2009); „Тревожната съвест на Марко Семов“; (2010); „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски“ (2010, 2012); „Българинът в глобалния свят“ (2011); „Душевност и национална съдба“ (2014); „Българският национален характер (19-20 век). Еволюция и трансформации“ (2014); „Божана Димитрова. Кауза радиожурналист“ (2015), „Основи на българската народопсихология“(2016). “Публичният образ на Васил Левски.“ (2017)

Дефицити на журналистиката като обществен коректив18 юли 2018Да се омаловажават постиженията на българската журналистика през последните две десетилетия, е несериозно. Редица водещи медии съхраниха своя висок професионализъм и почерк, своето амплоа да не се отклоняват от главната функция на журналистиката. А именно – да дават достоверна информация  за събития, икономически и социални факти, да ги анализират обективно…
От Тефтерчето на Левски до пазарния фундаментализъм на…03 април 2018Ако се опитаме да съотнесем тази реликва, свързана с живота и делото на Апостола, с идейната атмосфера на нашето време, не може да не ни впечатли следният факт: след 1989 г. кабинетите на управляващите опустяха и осиротяха откъм „окраса“ с брадатите образи на класиците на марксизма-ленинизма! На тяхно място почти…
Ивайло Христов28 март 2018  Ивайло Христов е роден през 1970 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1995). Започва научната си дейност като докторант в Института по литература към БАН. През 2001 г. е „доктор по филология“ и става научен сътрудник I степен, а през 2009…