Автори

Ваня Добрева

Ваня Добрева е изследовател на българската литература и култура, публицист и политик. Доктор на филологическите науки, професор.

Родена е на 20 юли 1965 година в град София. Завършила е НГДЕК „Константин Кирил Философ. През 1990 година се дипломира като магистър по „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1996 година след защита на дисертация на тема: „Структурообразуващи принципи и елементи на Вазовата историческа драма в контекста на Българското възраждане (Войников и Друмев)“ получава образователната и научна степен доктор. От 1998 г. е редовен асистент по балкански литератури, а от 2007 г. – доцент в катедра „Литература“ и катедра „Етнология и балканистика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. От 2008 г. чете лекции по история на българската възрожденска драматургия в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ). През 2010 г., след защита на голям докторат на тема „Типология и архитектоника на комедията през Българското възраждане“ ВАК ѝ присъжда научната степен доктор на филологическите науки.

Автор е на монографиите „Технология на историческата драма (Войников – Друмев – Вазов)“ (1997), „Възрожденска историческа драма“ (сборник – съставителство и научна студия, 1997); „Българската възрожденска комедия. Типология и архитектоника“ (2011), „Прочити и наследства. Из възрожденската книжнина“ (2015). Научните ѝ интереси са свързани с проучване и осветляване на въпроси от възрожденската литература и култура, на историческата драматургия и комедия.

Ваня Добрева е била е зам.-министър на образованието и науката, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 41-то и 42-то Народно събрание, председател на Комисията по образование и наука в 42-то Народно събрание.

 

 

Думи за Деня на будителите...01 ноември 2018С респект и удоволствие  поздравям с днешния светъл празник всички съвременни български будители - учителите, писателите, преподавателите в университетите, журналистите, учените, всички хора на духа! Известно е, че в края на 1922г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски, внася предложение в българския училищен календар да…
Пороците на новата образователна политика24 септември 2018Напоследък  много се писа за сбърканата нова образователна политика, за нейните язви и пороци. Аз също споделих мнението си като университетски преподавател. И все пак, струва си да се спираме на „болните въпроси”, за да се осъзнае какви абсурди и антинационални практики внедряват в българския живот и конкретно в системата…
Проф. Ваня Добрева: Кримчани са щастливи, не тънат…21 септември 2018/ПогледТВ/ Разговор на Александър Симов с ръководителя на група от международни диверсанти проф. Ваня Добрева за посещението й в Крим и за реакциите на крайнодесните сайтове у нас за тази визита, как се развива полуострова от 2015 година, какво е настроението на хората там, как живее българската общност в Крим,…
Неудобният пример на безсмъртните убити...23 юли 2018И тази година се събираме на лобното място на героите на България и на нейното антифашистко движение, крупните дейци на Българската комунистическа партия Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Георги Минчев,  Никола Вапцаров, Петър Богданов. Тук в тунела на Софийското гарнизонно стрелбище на 23 юли 1942 г. те бяха екзекутирани…
Българското задраскване на Волтер14 юли 2018На днешния ден светът отбелязва едно епохално събитие: деня на Великата френска революция!  Известно е, че с този радикален акт френският народ издига и защитава принципите на свободата, равенството, и братството, на демокрацията и социалните права на хората, на хуманността и високото предназначение на човека.  Това са европейските ценности, фундамент…
Русофобията се превърна в гротеска13 март 2018  Днес сутринта, попадам на новия русофобски почин - да се зачеркне името на Максим Горки от софийско училище. С това кампанията срещу Русия и всичко руско, която сe вихри у нас седмица преди изборите за президент на Русия, вече се превръща в гротеска. За училището обаче по-надолу… Такива "патриоти"…
Софроний Врачански11 март 2018  На 11 март през 1739 година е роден св.Софроний Врачански! Един от най-големите ни книжовници, апостоли, дипломати и политически мислители! Нека помним, че освен двата преписа на "История славянобългарска", двата крупни Видински сборника, първата печатна книга на новобългарски език "Неделник", книгата "Гражданское позорище", Книгата за трите религии, със своята…
Думите, по които трябва да оценяваме патриарх Кирил07 март 2018  От вчера слушам всякакви коментари относно казаното от патриарх Кирил за това, че е огорчен от политическия ни елит във връзка с оценките му за Руско-турската война от 1877-1878 г. и опитите да се пренапише и фалшифицира нейната история. Думите на Негово Светейшество изведнъж поразиха девствените уши на нашите…
Руско-турската освободителна война – съвременни интрепретации и оценки07 март 2018[caption id="attachment_3374" align="alignleft" width="396"] Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургски (1837-1898). ВЛИЗАНЕ НА ВЕЛИКИЯ КНЯЗ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ В ТЪРНОВО, 30 ЮНИ 1877[/caption] Ще започна с един известен исторически факт: едва ли има друга война в света като Руско-турската от 1877-1878 г., която народът, засегнат пряко от нейния ход – българският народ, да я…