АКЦЕНТ

02 април 2018
Осъществяването на актове на солидарност в дипломатическата практика не е нещо ново и непознато в българската история. И в повечето случаи дипломацията няма нищо общо, а става дума за външнополитически императив, наложен от позицията на общността, към която принадлежим.

Помним ли какво ни е носила подобна солидарност?

Вашият коментар