АКЦЕНТ

13 септември 2018
"Индивидуализмът, който се насажда с всички средства на масовата пропаганда, а вече и чрез образованието, няма как да бъде оборван или отслабван с аргументи в полза на обществото, което беше превърнало в свръхценност базовите потребности на всички. Срещу този индивидуализъм може да се води само борба. Борба за умовете на подрастващите."