АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Защо черногорци получават повече от нас?

Юрий Борисов - 19 декември 2018

Днес медиите ни дават актуална съпоставка между доходите в страните от Балканския полуостров (1). Отново прави впечатление, че в страни с по-малък (или колкото нашия) БВП на глава от населението (по официален обменен курс, а не по паритет на покупателната способност) доходите на населението са чувствително по-високи.

Ще дам пример с Черна гора. Там БВП на човек е  7 791 щ.д., а средната брутна заплата е 766 евро. В България числата са съответно – 8068 щ.д. и 580 щ.д. Видно е, че БВП на глава от населението в Черна гора е с 277 щ.д. по-нисък от нашия, а брутната средна заплата – със 186 щ.д. по-висока. Това е много сериозна разлика – цели 32%.

Простичко казано – черногорци произвеждат по-малко от нас, но тяхната СРЗ е с една трета по-висока.Защо?

Можем да търсим причината в по-добрата демографска структура на Черна гора. Там населението над 65 години е 15%, а в България е 20%. У нас явно трябва да се заделят повече пари за пенсии, това влияе върху възможностите на държавата за заплати в обществения сектор, а това влече и задържане на заплатите в частния. Демографските разлики обаче ми се струва, че не са толкова големи, за да могат да обяснят такава разлика в съвкупните заплати.

По-вероятно е у нас съвкупният капитал в сравнение с черногорския да прибира значително по-голям процент от принадената стойност от съвкупната заплата. Казано по-ясно – експлоатацията на наемния труд в България да е много по-голяма отколкото тази в Черна гора.

Това обаче е хипотеза и тя трябва да се доказва. У нас по-този въпрос няма изследвания, не се правят изчисления. Във Франция например има научен институт, който следи взаимоотношенията „капитал – труд“ десетилетия наред и е лесно да се проследяват тенденциите.  Те, както се досещаме, са в ущърб на труда. Изследването на този проблем най-приляга на синдикатите, но не съм сигурен, че те имат капацитет  за това. Приляга и на парламентарната опозиция, защото тя, макар и трудно, с повече шум, може да принуди държавата с нейния експертен потенциал да се заеме със съответните сметки. Големият въпрос тук е дали тази опозиция се интересува от този проблем.

Хипотезата за по-голямата експлоатация в България в сравнение с тази в  Черна гора има един основен недостатък. Все сме балканци. Едва ли в Черна гора наемният труд е успял да се пребори за по-добро отношение към себе си. Ако сравняваме България и Австрия например, ние съпоставяме освен днешни числа, но и разлики в манталитет, традиции, борбеност и прочие, трупани в продължение на столетия. А ние с черногорците сме си братя отвсякъде. Тогава?

(1) https://www.vesti.bg/sviat/kak-e-pri-sysedite-zaplatite-i-pensiite-na-balkanite-6090081?utm_source=vesti&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal

 

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…