Автори

Димитър Иванов

Димитър Иванов е професор, доктор на икономическите науки. От години живее и работи в Лондон.

За икономиката на сделката за изтребителите08 януари 2019Няма съмнение вече за никого, че правителството на Република България за втори път в последните три години за огромно съжаление е напът да наруши категорично и да опорочи международно обявената процедура за закупуване на изтребители. Тази процедура се основава на специално изработена методика и списък от претеглени по точки критерии.…
България плаче за своето Възраждане03 юни 2018Имах една седмица изпълнена от сутрин до късна вечер с множество от срещи и разговори в София. Една седмица, в която ни напусна Светлин Русев; отиде си и Божидар Данев. Една седмица на изключително важни уроци за актуалната българска външна и икономическа политика. Седмица на уроци от Кремъл; на уроци…