Автори

Николай Малинов

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ е роден на 12 септември 1968 г., женен, с две деца. Завършил е висше образование с магистърска степен по специалността „История“ в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“. Издържал е изпити за докторантски минимум по специалността „Международни отношения“ към Институ­та по международни отношения в Киев, Украйна.

В периода 1988-2008 г. активно се занимава с биз­нес. Заемал е ръководни постове в големи търговски дружества в тютюневата и хранително-вкусовата ин­дустрия, в отрасъл машиностроене. Занимавал се е с търговия, туризъм и издателска дейност. От 2008 г. до 2015 г. е издател на вестник „Дума“ и списание „Ново време“, както и на излизащите като приложения на „Дума“ български издания на „Российская газета“ и френския месечник ,,Le Monde diplomatique“.

През последните две десетилетия е представител за България на 20 руски телевизионни канала, сред които „Первый канал“, „Охота и рыбалка“ и др. Пред­ставител на международния проект Russia Beyond на Russia Today за България.

Народен представител от „Коалиция за България“ в 40-ото и 42-ото Народно събрание. Избиран е на ре­дица ръководни постове в БСП. От 2009 г. е председа­тел на Национално движение „Русофили“.

Член е на Президиума на международните славян­ски комитети, Международната славянска академия, Съюза на българските журналисти, редакционния съ­вет на списание „Славяне“ – Москва.

Носител е на български и международни награди и отличия, свързани с приноса му в развитието на бъл­гаро-руските отношения.

Грузия, православието и САЩ24 юни 2019На 20 юни председателят на Международната асамблея на православието Сергей Гаврилов, депутат в руската Дума, открива заседанието на форума от мястото на председателя на грузинския парламент. Мястото е посочено от страната домакин, от грузинците. Това е израз на уважителното отношение, което имат към православието държавите, чиито депутати образуват Асамблеята. Става…
Нашите деди са имали червени линии. А ние?10 май 2019        Ще запомня посещението на папата с две неща. Първо, с молитвата за мир, която беше организирана с него и заради него в центъра на София. И второ, с  тези негови думи и акценти, които оставиха впечатление за предварително подготвена политическа мисия – той ни посъветва като…
 Българската православна църква и Цариградската патриаршия – историята…08 януари 2019 От два месеца настъпиха много тежки времена за единната, съборна Православна църква. На 11 октомври 2018 г. Константинополският патриархат постави начало на предоставяне на автокефалия на Украйна, като с тези свои действия извърши посегателство над "каноничната територия" на Руската църква. На 15 декември 2018 г. бе проведен "обединителен автокефален събор"…