Автори

Николай Малинов

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ е роден на 12 септември 1968 г., женен, с две деца. Завършил е висше образование с магистърска степен по специалността „История“ в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“. Издържал е изпити за докторантски минимум по специалността „Международни отношения“ към Институ­та по международни отношения в Киев, Украйна.

В периода 1988-2008 г. активно се занимава с биз­нес. Заемал е ръководни постове в големи търговски дружества в тютюневата и хранително-вкусовата ин­дустрия, в отрасъл машиностроене. Занимавал се е с търговия, туризъм и издателска дейност. От 2008 г. до 2015 г. е издател на вестник „Дума“ и списание „Ново време“, както и на излизащите като приложения на „Дума“ български издания на „Российская газета“ и френския месечник ,,Le Monde diplomatique“.

През последните две десетилетия е представител за България на 20 руски телевизионни канала, сред които „Первый канал“, „Охота и рыбалка“ и др. Пред­ставител на международния проект Russia Beyond на Russia Today за България.

Народен представител от „Коалиция за България“ в 40-ото и 42-ото Народно събрание. Избиран е на ре­дица ръководни постове в БСП. От 2009 г. е председа­тел на Национално движение „Русофили“.

Член е на Президиума на международните славян­ски комитети, Международната славянска академия, Съюза на българските журналисти, редакционния съ­вет на списание „Славяне“ – Москва.

Носител е на български и международни награди и отличия, свързани с приноса му в развитието на бъл­гаро-руските отношения.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/tracerou/24may.trace-route.eu/wp-includes/meta.php on line 1194