АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Обидното равнище на разговора за корупцията

Юрий Борисов - 19 февруари 2019

„Според  Томислав Дончев проблемът с корупцията не може да се реши само от държавата, а трябва да има разбиране от цялото общество, че не трябва да участва в корупционни практики. „Има някой, който взема, но има и някой, който дава““, каза Дончев.“ (economic.bg)

Много искат да ни внушат, особено на младите, че корупцията е просто плод на „зла воля“ у взимащия и плод на безотговорност у даващия. Някакъв морален проблем, едва ли не въпрос на лично възпитание. И ме призовават да бъда добър гражданин, тоест да не взимам участие в корупционни сделки.

Истината е съвсем различна. Корупцията директно произтича от характера на обществените отношения. Корупцията не е отклонение, а част от същността на властовите и собственическите отношения  в обществото. Корупцията е обществен продукт,  който може да бъде стимулиран или ограничаван от управляващите. Как може да се разбере за отношението на управляващите към корупцията? Най-напред като се направи анализ на нормативната база. Тя затруднява ли корупцията или я улеснява? Промените в законите в каква посока са – на затрудняване или на улесняване на корупцията? Вижте например статията на сайта на „Клуб 24 май“ на инж. Трифонов „Далавера със закона за концесиите“.  Промените, които се предлагат в действащия закон имат просто и ясно следствие – улесняване на корупцията. И същите тези, които пишат такива закони, ме призовават да избера „доброто“ и да не участвам в корупционни сделки! Много са мили, направо трогателни! Само че нека си търсят глупаците другаде!

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…