ВИДЕО
Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст

Иван Габеров - 01 юни 2019

Участие на д-р Иван Габеров в „Български исторически четения 2019“ – „Зов Български“
Национален природонаучен музей, София
12 май 2019

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ се провеждат от 2014 г. в София с домакинството на Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей, КТ Подкрепа, а през 2018 г. и в Морско казино – Варна. В четенията участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, краеведи, изкуствоведи, урбанисти, инженери, журналисти и др., които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята и настоящето на българите.

Основен организатор на инициативата е неправителствената организация АНДАРИ.

 

Източник - Български исторически четения
Д-р Иван М. Габеров е роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Владимир Заимов“ със златен медал. През 1990 г. става магистър по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Управител и едноличен собственик на издателствата „Елпис“, „Е“ и „Габеров“. През 2015 г. защитава дисертация по социална психология в СУ „Св.…