АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Бягане с ботуши през юли – или какво се случва със сериозните бюджетни планове на правителството?

Димитър М. Иванов - 15 юли 2019

Лошата икономическа политика ражда лоша обща политика и обратно. Когато погрешните решения се натрупат и се подпомагат от още повече лоши решения, то тогава идва период, в който една страна бидейки икономически и социално слаба в продължение на 30 години, не може повече да издържа.

В края на миналата 2018 година, при приемането с много фанфари на Законопроектът за Бюджет 2019 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.(която представляваше мотивите към него), коалиционното правителство доминирано от ГЕРБ обяви следното:

„Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на ЕС.

Запазват се целите на бюджетното салдо, заложени в СБП за периода 2019-2021 г., съответно за 2019 г. дефицит от 0.5 % от БВП, а за 2020 г. – балансирана бюджетна позиция, която се запазва и през 2021 г.“

Специално бе отбелязано, от всички медии, както и с голям апломб от ГЕРБ-конструкторите на Бюджет 2019 г., че съгласно техните модели, анализи и прецизни прогнози, „разходите за отбрана за 2019 г. възлизат на 1,839.3 млн. лв., което представлява 1.58% от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и свързаните с колективната отбрана в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти.“

И изведнъж, какво става сега само 7 месеца след приемането на Бюджет 2019 г.?

Правителството реши да „актуализира“ Закона за държавния бюджет за 2019 г. заради закупуването на осем изтребители Ф-16 от САЩ.

– Та нима, преди седем месеца, процедурата за закупуването на осем изтребителя да не бе в ход? Да не би да не бяха заделени от НС достатъчно средства?

– Да не би да не се знаеха в декември 2018 г. законите наСАЩ за продажба на военни комплекси въоръжение на чужди държави!?

– Какво се случи с желязната компетентност на финансовите експерти от ГЕРБ? Къде сбъркаха?

– Та нали разходите за изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти за модернизация на нашата армия бяха предвидени?

– Как ГЕРБ се излъга и подлъга и Народното Събрание и Европейските институции?

Нека да не забравяме, че Бюджетът – е най-важният Закон на една управляваща партия или коалиция от партии. Той е най-комплексният изразител на нейната политика в интерес на народа. Бюджетът е самото въплъщение на цялостната политика на правителството, на неговото разбиране за политика, за състоянието и проблемите по развитието на страната и за необходимите политически решения, които следва да се вземат и следват.

„Актуализацията“ на един бюджет – е свръх нежна дума, която се употребява, когато се налага да се справим с един категоричен финансов провал или пък ако е налице национална или международна форсмажорна ситуация, от типа на икономическа или банкова криза, война, разтърсващи природни бедствия и др.

В случая от ясно по-ясно е, че правителството грубо нарушава всички правила на международната процедура за закупуването на осем изтребителя, обявена от самото това правителство, само и само, за да угоди на изискванията на законите на САЩ.

Нещо, което нито Бюджет 2019 г. е приел, още по-малко Парламентът на Република България.

И сега се тласка Парламента да приеме доста голяма поправка на недалновидността на ГЕРБ-конструкторите на Бюджет 2019 г.; поправка, която да бъде облечена в леките летни дрехи на една просто „актуализация“.

  • „Актуализация“, която има за цел да скрие, но в същност, която със своите мащаби и погазване на законите ще затъмни по своите исторически мащаби, всички негативно символни сделки на българския тъжен политически преход, от Нефтохим, през Кремиковци, БТК, Булгартабак, Балкан, Булбанк и много др.
  • „Актуализация“, която от планирано бюджетно салдо за 2019 г. от 0.5 % от БВП (което само по себе си бе съмнително решение на фона на събирания излишък) – сега салдото ще достигне над 2 % от БВП. Как тогава ще се изпълни друго обещание на управляващата коалиция – „за 2020 г. да се постигне балансирана бюджетна позиция, която да се запази и през 2021 г.“? Как ще се кандидатства за влизане в ЕРМ-2?
  • „Актуализация“, която по същество налага промени в разходната чат на Бюджет 2019 г. и то в инвестиционната и модернизационна програма за българската армия и замразява други обявени проекти.
  • „Актуализация“ – която за пореден път излага международната репутация на страната ни, като поръчител на важни други инвестиционни конкурси и процедури, демонстрирайки не за първи път, че България не спазва никакви обявени от нея правила.

И за тази „актуализация“ се бяга с ботуши през всички законови процедури.

Ето, България е член на Фискалния Съюз на ЕС още от времето на първото правителство на ГЕРБ.

Искам да попитам, преди да се отиде на ратификация на предложените решения от страна на Министерски Съвет по отношение на „актуализацията на Бюджет 2019 г. беше ли взето официалното становище, така както се изисква на Фискалният Съвет на Република България, избран от НС, съобразно Закона за Фискалния Съвет и автоматичните корективни механизми?

Основна функция на Фискалният съвет е наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за Сектор „Държавно управление“ и консолидираната фискална програма, както и даването на становища относно средносрочната бюджетна прогноза, законопроектите за държавния бюджет и за неговата актуализация и др.

Къде е и становището на Парламентарната Бюджетната Комисия?

Защо се прескачат и се погазват с ботушите тези законни компетентни органи?

В чии интерес се прави всичко това?

В името на най-вулгарно и цинично скалъпената сделка ли в историята на българския преход или в името на националните интереси?

И пак, грубо и некомпетентно, пак с ботушите напред, ни се обяснява с фалшив ентусиазъм, как след като сумите за изпълнение на договорите за Ф-16 бъдат преведени, „част от тях щели да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на България.“

Каква доходност при тези ниски лихви, бе господа финансисти, управляващи България?

С кого се подигравате?

Къде Ви е истинската доходност от индустриалното коопериране и сътрудничество, което трябваше да се осъществи между избраната държава и фирма за закупуване на осемте изтребителя и български фирми?

Къде е технологичната доходност за България?

При подобни международни сделки, обикновено „стойността“ на договореното индустриално коопериране компенсира над 55% от цената за закупуваните военни комплекти. Само ние ли ще бъдем лошото изключение в тази установена международна практика?

И извършват всичко това, когато е налице оферта, осигуряваща разсрочено разплащане в рамките на минимум 10 години, и която за сумата, която сега вадите от джоба на българските данъкоплатци може да осигури 16 нови и високотехнологично развити и произведени самолети. При индустриално коопериране в размер на над минимум половин милиард лева.

Тези, които карат с ботушите – директно погазвайки икономиката на сделката, през нейната технолична и инвестиционна значимост за България, през бюджетната политика на страната ни, през принципите и условията на обявената международна процедура за тази сделка, очевидно правят това за тяхна собствена сметка.

Да не се окаже обаче, че и тя, ще трябва да се „актуализира“.

 

 

 

Димитър Иванов е професор, доктор на икономическите науки. От години живее и работи в Лондон.