АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Фокусът с икономическия растеж на България

Юрий Борисов - 22 декември 2019

Днес една от родните ни загадки е икономическият ръст на българската икономика. Министър Горанов обяви, че тази година очакваме ръст на икономиката от 3,6%. В ЕС пред нас по ръст са само Унгария и Полша.

Правителството под път и над път се хвали с икономическите успехи на България.  От къде идва това нарастване на благата? Производството ли се увеличава? Населението като цяло ли нараства? Демографската структура ли се подобрява, за да осигури повече работна ръка?

Нищо подобно.

Всяка година населението на България намалява с близо 50 000 души.

С всяка измината година населението застарява (1).

Населението в трудоспособна възраст също намалява (2).

В едно изречение – българското население се стопява, делът на пенсионерите се увеличава, броят на работещите намалява, но икономиката расте!

Може би като нация сме се стегнали или някакви благоприятни обстоятелства са ни налегнали, та създаваме повече блага?

Нищо подобно.

На годишна база промишленото производство нараства, но само с 1,7%, а продукцията на селското стопанство продължава да намалява (3).

Вярно, има един показател при който има увеличение – това са парите, които нашите сънародници в чужбина изпращат в България. През 2018 г. те са изпратили у дома над 2,13 млрд. евро.През 2017 г. тази сума е била 1,15 млрд. евро − увеличението е кажи речи двойно. (Едва ли през настоящата 2019 г. тенденцията е пречупена.) Когато говорим за тези пари обаче, дошли у нас от чужбина, трябва да имаме предвид, че те със сигурност  са много повече, отколкото обявява БНБ (4).

Не искам да кажа, че нашият забележителен икономически ръст идва от пари, заработени в други държави. Казвам само, че като наблюдавам българската икономика с невъоръжено око изобщо не забелязвам това, на което се дължат бурните ни успехи.

И нека управляващите като ни впечатляват с едни общи цифри, да обяснят все пак от къде идва растежът.

Вярно, в България останахме старите, грозните и глупавите, но ако се напънем, все нещо ще разберем.  Стига да има кой да ни го обясни.

(1 )В края на 2018 г. лицата на 65 и повече години са 21,3% от населението на страната. Спрямо 2001 г. нарастването е с 4,4 %, а спрямо 2017 г. – с 0,3%. Коефициентът на обща раждаемост през 2018 г. е 8,9%, а през 2017 г. е бил 9,0%. Вж   https://www.flashnews.bg/nad-21-ot-naselenieto-na-balgariya-e-nad-65-godini-godishno-u-nas-se-razhdat-okolo-60-hilyadi-bebeta/

(2 ) В края на 2018 г. населението в трудоспособна възраст е 4, 2 млн. души, или 60% от населението на страната. Броят на хората в трудоспособна възраст намалява с 48 хил. души (1,1%) спрямо предходната година.    https://www.economic.bg/bg/news/11/naselenieto-na-balgariya-namalyava-s-blizo-50-000-dushi-na-godina.html

(3) Годишният спад в  отрасъла „селско стопанство“ през 2019 г.  е 1,7% и се дължи главно на намаляване на обемите, а не толкова на цените на произведената продукция. Предната година спадът е стигнал 2 %. Спадът в растениевъдството е 1,1 %. Продукцията от животновъдството намалява с 3,6 %. Намалението отново се дължи на спад в обемите (НСИ).

(4) БНБ отчита само парите, изпратени по банков път или чрез дружества за парични трансфери, и то само преводи над 2500 евро.

 

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…