АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Загадката „българска бедност“

Юрий Борисов - 02 февруари 2020

Най-голямата загадка за мен в развитието на България след 1990 г. е фактът на постоянно изоставане спрямо страните от бившия социалистически лагер във всички основни обществени сфери – доходи (заплати, пенсии, социални помощи), здравеопазване, образование, производителност…  По индекс на човешкото развитие на ООН в края на 80-те години само Чехословакия ни изпреварва. Как се получава така, че страни, които са били след нас – например Унгария, Полша, Хърватия (Югославия), осезаемо „дърпат“ в сравнение с България? Кои са причините нашите доходи толкова да изостават? Не сме имали гражданска война, не сме имали природни бедствия и въпреки това, въпреки това, така се свличаме постоянно, че днес доходите на унгарците и поляците ни изглеждат непостижими.

Много се крадяло! На всякъде се краде! Неолиберализмът ни съсипвал! Неолиберализмът е навсякъде! След изчезването на СИВ навсякъде конкурентоспособността ни се сриваше! От всички източноевропейски страни богатите европейци изсмукваха капитали  и квалифицирана работна ръка! Навсякъде държавите бяха омаломощавани!

Защо, по дяволите, толкова изостанахме от себеподобните си?

Продължавам да нямам отговор.

Данните обаче, които коментира Димитър Събев (в статията по-долу -„Колко трябва да печелиш, за да си богат в България“), насочват вниманието ми към един от отговорите. Не основния, не ключовия, но все пак един от отговорите.

Оказва се, че най-богатият 1 % от българите изобщо не е губел състезанието! И днес този български 1% е по-богат от единия процент в Полша, Унгария, Хърватия, Сърбия, Македония!.. Очевидно е, че този 1% е ръководел страната ни – пряко или косвено. Защо да се притеснява? Защо да си напряга силите при положение, че  самият той е печелил състезанието, а никой не го е притискал да печели състезанието за всички?

Това разминаване – най-бедно мнозинство в ЕС и сравнително богато управляващо малцинство обяснява най-малко факта, че в България нито един ден от изминалите 30 години не е имало обществен разговор за българската бедност! Нито в един миг! И днес няма! Отчитат се някакви успехи, отчита се някакво развитие, но темата за българската бедност е прескачана и смачквана! И защо да се занимават с тази тема тези, които владеят медиите, които владеят неправителствения сектор, които владеят основните политически партии?

Да, фактите, коментирани от Димитър Събев хвърлят някаква светлина върху психологията на незаинтересованост на най-богатия 1% да обсъжда проблеми, които не го засягат. Тези факти обаче са недостатъчни да дадат задоволителен отговор на въпроса!

Кои са причините все пак за днешната относителна българска бедност?

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…