АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Държавата – на концесия и край с ядовете

Юрий Борисов - 15 февруари 2020

Преди няколко дни „Държавната агенция за закрила на детето“ обяви, че търси фирма, която да обслужва  националната телефонна линия за деца 116 111. Кандидатите могат да подават документи до 4 март. Поръчката е на стойност 160 хил. лева без ДДС. Срокът на договора е 12 месеца, с възможност за удължаване с още шест месеца. Срещу това спечелилият търга трябва да назначи деветима специалисти – психолози, социални работници или педагози, които да осигурят денонощното обслужване, седем дни в седмицата (1).

Телефон 116 111 е безплатен и на него деца и техните родители могат да получат съвети и психологическо консултиране по проблемите на децата.

„Агенцията за закрила на детето“ има различни отдели. Тези отдели се занимават с мониторинг и контрол по правата на детето, с политики и програми за детето, със стратегическо развитие на закрилата на детето, със стратегическо планиране и с други неща, чрез които закриля детето. Отдел „телефонни услуги“  обаче няма. Такъв отдел няма, но има телефон и за това той трябва да бъде отдаден чрез заплащане на външна фирма.

Защо самата Агенция не си назначи специалисти, които да обслужват телефона, е загадка. Може би защото служителите на Агенцията трябва да се занимават със стратегии, а разговорът по телефон в същност си е тактика. А може би защото държавата трябва да отдава колкото се може повече дейности на концесия, поради простата причина, че частното е съвестно, а държавното е безсъвестно.

В момента има концесии на летища, пристанища, плажове,  язовири, стадиони; концесии за добив на злато, сребро, мед, олово, цинк, минерална вода, чакъл, пясък, варовик, гнайси, мрамор, природен газ, въглища и други. Добавяме и концесия на държавни телефонни разговори.

Време е за по радикални действия. Законът за концесиите чрез приложение № 3 и Европейската директива 2014/23 чрез приложение № 4 ни развързват ръцете. Те ни дават възможност да отдадем на концесия и военното дело, и съдебната дейност, и дипломацията и държавното управление като цяло (2). В същност на нас собствен Министерски съвет не ни трябва. Нито собствен Бойко Борисов. Даваме цялото държавно управление на концесия и приключваме с ядовете.

(1) https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/02/14/4029832_sled_atakite_sreshtu_nepravitelstveniia_sektor/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews

(2) https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/zakon_koncesii-26032019.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023

 

 

 

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…