АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Хайде да си говорим за грабежите с днешна дата!

Юрий Борисов - 22 февруари 2020

През последните дни разбрахме как Прокуратурата се заема с грабежа, наречен „приватизация“. Да я видим обаче дали е толкова юначна с днешните грабежи. За един от тях взимам повод от подновената днес  атака срещу държавната ТЕЦ „Марица 2“ (1), която била в агония и май единственият изход е бил да се затрие.

Четирите представителни организации на работодателите (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) отдавна са сезирали Прокуратурата за грабежа наречен „държавната помощ за „американските централи““. Прокуратурата обаче не открива престъпление (2).

Ето малко любопитни числа.

Годишната пазарна цена на електроенергията е 89 лв./MWh (3). Държавата изкупува тока от ТЕЦ „Марица Изток 1“ за  по  225 лв, а от „Марица Изток 3“  за  по  159 лв..

Само за сравнение – изкупната цена на електроенергията от „АЕЦ Козлодуй“ е 54 лв.

Вярно, НЕК закупува известно количество електроенергия и от ТЕЦ „Марица изток 2“ за по 135 лв., но тази преференциална цена важи само за тока от  един от осемте енергоблока на централата.

„Размерът на непозволената, неправомерна, ненотифицирана държавна помощ за т.н. „американски централи“ е 701 657 000 лева.“ (2) Тъй като тези пари се плащат от домакинствата, всяко домакинство „помага“ на тези централи средно с по 233 лева годишно. В началото на 2018 г.  тази помощ е  била 486 милиона лева или по 162 лева на домакинство (4). Което означава, че грабежът за близо две години е нараснал значително.

И не е вярно, че през 2001 г. така са сключени договорите с ТЕЦ-овете „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“, че ако държавата не им плаща тези безумно високи цени, те щели да ни осъдят и щели сме да загубим много повече.

Всички правителства след това на Иван Костов  са имали възможност да прекратят или предоговорят условията на договорите с по-изгодни за България разпоредби (главно поради неспазване на срокове за реализиране на инвестициите), но вместо това договорите са били променяни в полза на инвеститорите.

Когато си говорим за грабежи изобщо не е задължително да се връщаме 20 години назад. Прокуратурата например знае ли, че за 2014 г. 100-те най-големи фирми в България с общи приходи от 57,6  млрд. лева докладваха на държавата съвкупна загуба от 440 млн.  лева (5)? И тъй като днес е много модерно да си говорим за хазарт, спомня ли си Прокуратурата, че през същата тази 2014 г. Българският спортен тотализатор излезе на загуба от 3,6 млн. лева?

(1)     https://www.economic.bg/bg/news/12/spasyavaneto-na-tets-maritsa-iztok-2-samo-shte-oblekchi-agoniyata-.html

(2)        https://www.economic.bg/bg/news/12/velev-darzhavnata-pomosht-za-amerikanskite-tets-ove-e-grabezh.html

(3) Решение № Ц-19 от 01-07-2019 г. на КЕВР за регулаторния периода 01.07.2019г. – 30.06.2020 г.

(4)      https://dariknews.bg/novini/biznes/biznesyt-amerikanskite-centrali-izzemvat-po-161-lv.-ot-vsiako-domakinstvo-2088599

(5) „Капитал 100. Най-големите компании в България. 2014“

 

Секретар на Клуб "24 май" Юрий Митков Борисов е доктор по философия. Роден на 12 август 1956 г. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“  гр. Стара Загора, а висшето - в СУ „Св. Климент Охридски “. В периода 1980 - 1983 е учител по морал и…