АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
7 предизвикателства пред икономиката. Кризата е „домашно приготвена“

Боян Дуранкев - 25 май 2022

Проблеми, които се очертават: 1. Необходим висок икономически растеж за преодоляване на кризата от пандемията и достигане на средното ниво в ЕС. 2. Необходима стабилност на цените и борба против инфлацията над 2%. 3. Необходимо намаляване на задлъжнялостта под 3%. 4. Необходимо намаляване на социалното неравенство. 5. Необходимо членство в Еврозоната и Шенген. 6. Необходимост от преструктуриране на енергетиката, на веригите на доставки и преход към „зелена икономика“. 7. Необходимост от „въоръжаване до зъби и до стотинка“!

И така (прогнози на ЕК и мои допълнения): 1. Анемичен икономически растеж от 2,1%. В Еврозоната – 2,7%! България се отдалечава от средното ниво в ЕС в посока надолу! Същото положение е и в САЩ – новият девиз е MAWA (Накарайте Америка да работи отново). 2. Инфлация – 11,9%. Свръхвисока! В Еврозоната – 6,1%. Но Путин ли е причината?

В САЩ изчислиха официално корпоративните печалби представляват 54% от инфлацията между април-юни 2020 г. и октомври-декември 2021 г. Разходите за труд са допринесли само с 8%, а други разходи за вложени средства 38%. За разлика от това, през предходните три десетилетия разходите за труд са представлявали 62% от инфлацията. Oxfam отбелязва, че това се е отразило в огромно увеличение на корпоративните печалби, особено в храните, горивата и фармацевтичните продукти. Например, династиите на милиардерите, които контролират агробизнеса, който доминира толкова голяма част от нашата глобална хранителна система, нарастват. Общото им богатство се е увеличило с 382 милиарда долара (45%) през последните две години, като са създадени 62 нови милиардери.Семейството, което притежава по-голямата част от Cargill – един от четирите в агробизнеса, контролиращ над 70% от световния пазар на селскостопански стоки – е увеличило богатството си с 65% от 2020 г. насам, или с около 20 милиона долара всеки ден, на фона на пандемията. Семейство Уолтън, което притежава около половината от акционерния капитал на Walmart, увеличава богатството си с половин милиард долара всеки час. Миналата година компанията изразходва 16 милиарда долара само за дивиденти и обратно изкупуване на акции, въпреки че продължава да потиска заплатите и плащанията на фермерите и преките производители по целия свят.

Big Oil също се намесва: очаква се цените на петрола да се увеличат с около 50% тази година, но още по време на пандемията маржовете на печалбата на петролните компании се удвоиха. Петте най-големи енергийни компании – BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron – реализираха обща печалба от 82 милиарда долара през 2021 г. и изплатиха 51 милиарда долара дивиденти, 90% от които отидоха на най-богатите 10% от домакинствата в САЩ.

Непристойните печалби от Big Pharma, особено от ваксините Covid-19, които те отказват да доставят на най-бедните хора в света, нараснаха още повече през втората година на пандемията. Moderna, която се възползва изцяло от публичните субсидии за производството на своя единствен продукт на пазара, базирана на ваксината за Covid-19, в момента има 70% марж на печалбата преди облагане с данъци.

Пет големи технологични компании – Apple, Microsoft, Tesla, Amazon и Alphabet – реализираха 271 милиарда долара печалба през 2021 г., увеличение от близо 40% спрямо 2019 г. И, разбира се, с такова богатство идва и огромна политическа сила: само Amazon и Google похарчи 7,5 милиона долара за открито лобиране на американски политици през първите три месеца на 2022 г.

3. Бюджетен дефицит – 3,7%. Недопустим над 3% и при смазана корупция. В ЕС по-нисък – 3,6%. Зле за страната ни!! 4. Намаляване на неравенството – неравенството ще расте! Ръстът на МРЗ (от 650 на 780 е минимума, за да няма пропадане), СРЗ и пенсии е изпреварен от ръст на печалбите. 5. Членство в Еврозоната – поради т. 2 и т. 3 – мисия невъзможност! 6. Преструктуриране на енергетиката. Планът REPowerEU за прекратяване на зависимостта на Европа от руския газ все още ще я остави в затруднение от компаниите, произвеждащи изкопаеми горива. Плана на ЕК е да откаже Европейския съюз от руския газ до 2027 г. По-малко от1% от водорода в Европа днес всъщност е „зелен“, като 97% се произвежда с помощта на изкопаем газ. Ето защо нефтената и газовата индустрия винаги е подкрепяла „водородната икономика“. Но голяма част от доставения нефт и газ ще идва от т.нар. „недемократични страни“! За тези доставки ще трябват около 11 пъти по-високи разходи! 7. Необходимост от „въоръжаване до зъби и до стотинка“!

Е, тук ще видим….Кризата не е „внесена“, а „домашно приготвена“!

Източник - Фейсбук
Проф. д-р Боян Дуранкев е преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Ръководител е на катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ и част от Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Специалист по глобалистика и стратегическо планиране. Автор е на…