АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
АХ, ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН КОМУНИЗЪМ!

Камелия Базова - 03 декември 2022
Снимка: България, която изгубихме.

Парламентарна група на ГЕРБ-СДС предлага на всяка обществена сграда в България да се постави табела, на която да пише, че комунистическият режим и БКП са обявени със закон (от 2000 г.) за престъпни! Вносителите предлагат на публични места да бъдат премахвани всички символи, възхваляващи комунизма и БКП. При неизпълнение се предвиждат наказания за учреждения и граждани.

Мотивът на вносителите е, че носталгиците по социализма у нас заблуждавали младите поколения, които нямали впечатления от режима преди 1989 г. Интересно, защо вносителите не потърсят сметка и от ООН, че е приела за свой член държава с престъпен режим на управление (България става член на ООН през 1955 г.)!? Защо не приемат закон, който да обяви за престъпен и режимът преди 1944г. заради лагерите „ Кръсто поле“, „Еникьой”, Гонда вода” и т.н. Заради отрязаните партизански глави разнасяни на кол, заради жертвите на откровено фашисткия режим у нас, заради Белия терор, заради политическото убийства на деца, като 6-те ястребинчета, като братчетата Кокарешкови и т.н.!?

Защо за престъпни режими не се обяват САЩ заради атомните бомби над Хирошима и Нагасаки през 1945 г., заради 50-те милиона жертви на Западната политика и войни по целия свят след 1945 г.!?

Сега, когато ГЕРБ прави опити за реабилитация на образа си под етикета „евроатлантици” , точно сега решиха да предложат този абсурден закон! Законът от 2000г. с който комунизмът се обявява за престъпен, също е абсурден и пристрастен, а за този законопроект с табелите на обществените сгради, да не говорим! „Комунизмът в България унищожил традиционните ценности на европейската цивилизация”, гласи Законът от 2000г. Този закон говори за „ морален и икономически упадък” по времето на социализма у нас!

Да напомним и че с решение на Европейския парламент от 2019 г. се слага знак за равенство между фашизъм и социализъм, което е абсурдно от научна гледна точка! Да напомним, че под давлението на САЩ 52 държави в ООН не гласуваха Резолюция, която да осъди проявите на съвременни форми на фашизъм и нацизъм, каквито има в изобилие. Да напомним, че социализмът у нас бе метод на ускорена индустриализация и модернизация на страната и превърна България от изостанала предимно аграрана страна в развита държава, сред 30- те най- развити страни в света. България при „престъпния” комунизъм става и 18-тата космическа държава в света. Наричали са я „Япония на Балканите“ заради производството на компютри и микроелектроника. Да не говорим за постиженията в науката, културата, изкуството!

Според много научни изследвания, включително и на западнин учени от средата на 70-те години на 20 век държавите от Източна Европа, именно благодарение на социализма са завършили процеса на радикална трансформация и са формирали социално- икономически системи от модерен тип. Говорим за социализма като един ускорен, прескачащ векове метод на модернизационно развитие. По време на този „престъпетн” социализъм в университетите на СССР и на социалистическите страни са се обучавали хора с различен цвят на кожата, докато в същото време в „меката на демокрацията” САЩ чернокожите американци били убивани чрез бомбени атентати в афроамерикански църкви през 60- те години на 20 век !

В този „престъпен“ социализъм Съветската империя е единствената в света в която колониите са по- богати от центъра!

Да напомним, че Живков не открива, а закрива лагерите и се е опитвал да работи за адаптирането и модернизирането на социализма с оглед на технологичните и иновативни промени в света.

Именно „престъпния комунистимчески лидер“ Живков предлага България да стане член на ЕИО (днес ЕС), и държавите от Западна Европа в края на 80-те установяват усилени контакти с Живков!

Ами един АЕЦ Козлодуй ни остана, който сега ще съсипем понеже ще купуваме неподходящо ядрено гориво за него от САЩ. И на АЕЦ Козлодуй ли да слагаме табели, че е престъпен!?

Пълен абсурд са тези законодателни инициативи на храбрите ни евроатлантици! За преиначаванието и фалшификацията в учебниците да не говорим! Да напомним, че на стената на жертвите на комунизма са изписани и имената на палачите на българските деца, на ястребинчетата, на главорезите от „демократичните” режими преди 1944 г.! Да напомним, че в програмата си от 1994 г. БСП като приемник на „престъпната” БКП се отрича от всичко, което противоречи на демократичните ценности и морал преди 1989г., но БСП приема и се гордее с всичко позитивно и градивно извършено от социализма- културния, научния възход на Родината, модернизацията, индустриализацията на страната при социализма!

Какво да кажем за нашия демократичен и прекрасен 33 годишен преход- защо не го обявим и него да за престъпен – по- справедливо ще е! Заради престъпната приватизция и ограбването на социалистическата и икономическа и производствена база, заради грабежа на социалистическата средна класа!

Златната епоха на България пред и 1989г. е престъпна !? О, времена, О, нрави!

Източник - Фейсбук