АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
СВЕТЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВИ ИДЕИ, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИ С НАСТЪПВАЩИЯ ЦИФРОВ ФЕОДАЛИЗЪМ! 

Иван Спирдонов - 16 януари 2023

Световният икономически форум (WEF): AI бот ще ни предоставя подкрепа за психично здраве… Ще помага на потребителите да „преформулират мисленето си“…

Не е ли време ние – нормалните Трудови хора да напомним на глобалните търтеи от WEF, че е крайно време ТЕ да преформулират мисленето си?! (бел. ред.)

Дигитализацията днес е повсеместна. В цифровизирани общества бързо се превръщат и САЩ и Китай и Русия и Европа, че дори Индия и Африка. 

Децата ни все по-малко имат общо с нас на техните години. Те все повече живеят във виртуалния свят, вместо да играят на дама и на топчета или да сглобяват модели на кораби и самолети. Не е далеч времето, когато те дотолкова ще са зомбирани от мрежата, че доброволно ще приемат да станат кодове, да станат поредица от 0 и 1 в мрежата. 

Системата internet of things (интернет на нещата) настъпва глобално, неусетно превръщайки нас в роби на смартфоните си, на всякакви гаджети, дивайси, QR кодове и електронни услуги. Навсякъде се говори за „умни градове“ (smart cities). В България такива проекти текат в София и Габрово. 

В Big data ежесекундно се трупат огромни количества данни, а всички ние отдавна имаме в мрежата чат ботове, наши електронни копия, в които е натрупана цялата информация за нас, за нашите вкусове, предпочитания, за това с кой и какво говорим и изобщо за цялото ни битие. Изкуствен интелект постоянно актуализира и анализира тези данни, знае за какво мислим и предвижда дори нашите бъдещи действия. 

В десетки държави се изготвят „банки“ с ДНК на цялото население. По това се работи и в САЩ и в Русия и в Китай. Целта на тези мероприятия не е още съвсем ясна, но едва ли е за „предпазване от генни оръжия“, както тръбят някои медии. 

Заговори се усилено за развитие и на Интернет на телата (internet of bodies – IoB) – директните връзки между телата ни и мрежата…

Светът се променя скоростно. Идва времето, когато не технологиите ще ни служат, а самите ние ще станем част от тях. Интернет няма да е средство за постигане на наши цели, а ние ще сме част от интернет. Ще заживеем тотално в матрицата.

Официалната пропаганда ни представят дигитализацията на собствения ни живот като прогрес, като незаобиколима фатална неизбежност, като нови хоризонти за просперитет и развитие. Стотици милиарди от данъците, които ние плащаме отиват за цифровизация, за 5 и 6G системи за пренос на данни и за всякакви други технологични „подобрения“. 

Светът, обаче днес не се управлява нито от ООН, нито от националните правителства, парламенти или президенти, а от един глобализиран елит,  който няма националност, раса или религия. Този наднационален елит е обединен в ложи, Билдерберг клубове, Давоси и какви ли още не структури и негов обединител е волята за тотална и вечна глобална власт. 

Същият елит натиска за скоростна пълна цифровизация, наречена Internet of everything (Интернет на всичко) – за превръщане на планетата ни в свят, в който всичко ще е в мрежата (умна планета – smart earth), а управлението ще е поверено на изкуствени интелекти, „настройвани“ от „водачите“. 

Никой не ни казва, че това ще е система за тотален контрол,  глобален електронен концлагер, който окончателно ще превърне капитализма във феодализъм и ще увековечи господството им – господството на милиардерите над милиарди крепостни селяни. 

Ще допуснем ли това или ще търсим начини да се борим? 

Днешните ни проблеми – войната в Украйна, битката за ресурси и дори т.нар. борба между еднополярния и многополярния свят са само поредна борба между милиардери – между икономически елити, за пари и влияние…и нищо повече. Глобалният проблем – дали ще се превърнем доброволно в пълни цифровизирани зомбита или ще се борим за нов ред в света остава и не само остава, но и от ден на ден нуждата от решението му се изостря. Защото, независимо от ядрените ракети на Русия, безбройните заводи на Китай или културното наследство на Европа, вече най-важно е чия е мрежата.

Дори някои да се опитват да се еманципират в нея, те пак ще са длъжни да се съобразяват с GOOGLE, MICROSOFT, AMAZON, Apple… А тези гиганти са собственост на същия елит. Членовете му вече са се самопроизвели в свръхчовеци и за тях останалите милиарди хора не са нищо друго освен добитък, който не трябва да им създава проблеми докато открият най-лесният начин да го „утилизират“ (преформатират), за да не цапа повече „земята ИМ“.

Главният проблем пред света е не кой ще владее петрола или дори чии пари ще са основна валута. Проблемът е кой ще владее интернет.

Това е истинската война за бъдещето. 

Ще допуснем ли цифров феодализъм – глобален електронен концлагер и бъдеща утилизация или ще открием нова идеология, която да създаде глобален цифров социализъм (без значение дали точно така ще се казва) – свят, в който на базата на технологиите хората решават материалните си проблеми и цялото човечество ще се насочи  първо към духовно усъвършенстване а после и към такива нови предизвикателства като завладяването на космоса. 

Борбата не е между държави, а е на човечеството срещу глобализирания елит.

И това ще е идеологическата борба на бъдещето. 

Затова и светът спешно се нуждае от нова идея, от нова идеология. 

Милиардерите много добре знаят, че идеите, а не технологичните революции или новите пазарни ниши водят към промяна. Знаят, че преди два века не парната машина като нова технология промени света към по-добро, а идеите на Георг Хегел, Карл Маркс и Робърт Оуен. Знаят, че не електричеството и автомобила създадоха на запад средната класа, а идеите на мислители като Джон Мейнард Кейнс. Точно затова днес, когато в ръцете на няколко хиляди свръхбогати е натрупано състояние по-голямо от състоянието на няколко милиарда бедни, тези свръхбогати в никакъв случай не искат да допуснат появата на нова идеология.  

Затова ние трябва да се борим да я има. В основата и трябва да е разбирането, че 

не трябва да се борим с бедността (както от десетилетия фалшиво напяват МВФ, СБ, ООН и т.н.) а с прекомерното богатство. Не бедните, а богатите създават всички проблеми. Единственият проблем на бедните е, че искат да ги има, а единствен проблем на богатите е, че бедните може да им вземат властта и богатствата, заедно с главите, което се е случвало нееднократно в световната история и затова трябва да им наложат тотален контрол и (или) да ги унищожат. 

Новата идеология трябва да е базирана на справедливо преразпределение на богатствата, на отнемане натрупаните милиарди от свръхбогатите, на общочовешка собственост и контрол върху интернет и новите технологии.

Мрежата трябва да бъде управлявана и контролирана от нова, истинска организация на обединените нации, а свръхтехнологиите трябва да са достъпни за всички. 

Само по този начин можем да се спасим от опитите за превръщане на едни персони в свръхчовеци, а на милиарди други – в електронни роби. 

Такава система би ни дала възможност завинаги да се преборим с болестите, с глада, с разделенията и конфликтите, а също и с алчността и егоизма.

Майката Земя може да храни и 20 и повече милиарда души, но само ако има правилно разпределение на благата и хармонично устроено глобално общество, базирано не на индивидуализма и личния успех, а на колектива и колективния успех. 

За да се разберат тези съдбоносни за всички нас предизвикателства в света трябва да се формират ядра, групи от знаещи, мислещи и образовани хора, които осъзнават опасностите и са способни да изобретят и наложат новата идеология. 

А в основата на всичко пак са знанията. Глобалните водачи точно затова налагат сред масите егоизма, алчността и простотията, за да няма знаещи хора, да нямат врагове. 

Само знанията могат да ни спасят, и колкото повече и по-бързо го разберат, толкова по-възможно става и спасението на цивилизацията ни.