АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
ОЩЕ ЗА ЦИФРОВОТО РОБСТВО…

Иван Спирдонов - 19 януари 2023


Продължавам темата за бъдещето, което ни подготвят продалите душите си на дявола глобални господари. Правя това и за тези, които не са разбрали коментара ми за цифровото робство и като доизясняване на темата. 
Ето един цитат от текст, писан преди 30 години. Негов автор е Теодор Качински – скандалният Унабомбър, който и днес излежава доживотна присъда в САЩ. Цитатът е от сборник негови съчинения, наречен „Технологичното робство„. 
Още тогава големият мислител Качински прогнозира какво ни очаква и думите му са пророчески. 
Разбира се, примерите са безброй.  Не е само Унабомбър човекът, осъзнал каква съдба ни готви самообявилият се за пастир на цялото земно население глобален елит. Тъй като Фейсбук не е място за големи текстове, на части тук ще публикувам още много предупреждения. Дано повече започнат да осъзнават…
„…Контролът върху огромните системи ще бъде в ръцете на един нищожен елит – точно както е днес, но с две много важни разлики.
Благодарение на технологиите елитът ще притежава по-голям контрол над масите; и понеже човешката работа няма да бъде повече необходима, масите ще бъдат ненужни, те ще бъдат просто едно безполезно натоварване на системата“. (Днес този процес тече усилено. За ненужните хора ще е някой от следващите ми текстове.) 
„Ако елитът е безскрупулен, неговите представители могат просто да решат да унищожат масата от хора. Ако са по-хуманни, те биха могли да използват пропаганда или други психологически или биологически техники за намаляване на раждаемостта, докато масата от хора измре, оставяйки света на разположение само на елита.
Или, ако елитът се състои от мекосърдечни либерали, те могат да решат да играят ролята на добри пастири за останалата част от човечеството. Те ще се грижат за това, физическите нужди на всекиго да бъдат задоволени, децата да растат при психологически хигиенични условия, всеки да има благотворно хоби, което да го държи в заетост, а всеки, който се чувства незадоволен, да бъде подложен на „лечение“ за премахване на неговия „проблем“. 
Разбира се, животът ще бъде толкова безсмислен, че хората ще трябва да бъдат биологично или психологически променени, за да се премахне или тяхната нужда от участие във властта, или да се направи така, че те да „сублимират“ нагона за власт в някакво безвредно хоби. 
Тези променени човешки същества може и да бъдат щастливи в такова общество, но те със сигурност няма да бъдат свободни. Те ще са били редуцирани до положението на домашни животни.“ (Т. Качински)
Мой кратък коментар: Дори и последният вариант също да е ужасен, той е най-малко вероятен. Наблюдавайки съвремието по-възможна е втората хипотеза на Качински – „да използват пропаганда или други психологически или биологически техники за намаляване на раждаемостта, докато масата от хора измре, оставяйки света на разположение само на елита.“
Както виждаме, днес, особено в „белите“ държави, се раждат все по-малко и по-малко деца. Като тръгнем от масовите и неслучайни проблеми с фертилността (и в България всяка четвърта двойка има проблем със зачеването на дете и това се дължи на множество фактори, повечето предизвикани от външната среда), налагането на всякакви LGBTQR..+ (което също не е случайно) и стигнем до масово налаганата, особено в САЩ, Канада и западен ЕС теза, че не трябва да се раждат деца, за да не увеличава земната човешка популация, понеже хората издишвали много въглероден двуокис и така били вредни за климата (!!!). 
Така местното население в посочените земи прогресивно застарява, бели деца няма. Бъдещето там е точно както го описва Качински. 
Защо се прави това и защо засега е само в „белите държави“? Защото само тези народи могат да обърнат процесите и да спрат плановете на сатанизирания елит!