Участието на евреите в антинацистката съпротива в годините на Втората световна война

15 март 2018
Темата за съдбата на евреите в годините на Втората световна война се е превърнала в структуроопределяща за следвоенна Европа, за създаването на държавата Израел, за интерпретирането на т.нар. еврейски въпрос…