КНИГИ
Право и модерност

Иво Христов - 10 януари 2003

Има ли връзка между правото и Модерността? Защо в едни общества правото е върховен регулатор и е действително ефективно, а в други като българското, това е по-скоро недостижим мираж? Дали отговорът се крие в някакъв необясним национален манталитет или трябва да дирим причините в историческото утвърждаване на правото в западноевропейските общества в хода на Новото време? И за кое право става дума? Какво е това право?

Без познаване на „дълбинните“ социални предпоставки, произвели тези общества и особеното място и роля на правото в тях, съществуват реални рискове да не сме в състояние да разбираме, какво действително става – както при „тях“, така и при „нас“.

А самото това деление вече е симптоматично.

Кротал, 2003

 

Проф. Иво Ангелов Христов е роден е на 5 септември 1966 г. в Киев.  Завършва средно образование в 31 СОУ, София (1984). Магистър по право и доктор по социология на правото на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Правна регулация и модерност – социологическо изследване на два…

Вашият коментар