ВИДЕО
Венецианската болест

Иван Габеров - 14 март 2016

 

Д-р Иван Габеров в предаване на кабелна телевизия ВИДЕОСАТ, Велико Търново.

Източник - Кабелна телевизия ВИДЕОСАТ, ВеликоТърново
Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ…

Вашият коментар