Без категория
Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма

Васил Проданов - 24 януари 2018

Прочетете статията на проф. Васил Проданов „Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма“ в сборника „ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА XX ВЕК – ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ – материали от научна конференция, организирана на 27-28 октомври 2006 г.  от Университета за национално и световно стопанство София.

Проданов. Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма,2006

Васил Проданов е член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. Дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН. В момента е преподавател в УНСС. Автор на 21 книги и стотици научни публикации в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия, Полша и много други страни. Директор на Тракийския…

Вашият коментар