ЛИТЕРАТУРА
Нови притчи. Котаракът

Иван Габеров - 26 януари 2018

Иван Габеров примижаваше с отслабналите си от нощ­но писане очи към студеното януарско слънце. Изгревът све­теше болезнено – на­щър­бен от кристалите на мразовития ора­н­жев въздух. Все пак, някак в дъното на вечната си душа прероденият мъдрец долавяше топлия ручей на знанието и убедено чакаше положителния духовен знак, както някога, в мла­достта си, скрит под името Мойсей, с упование гле­даше готовия да лумне с божествен пламък храст. Все пак времето беше пати­ни­рало някогашния му необоснован оп­тимизъм и при­кри­тият мъдрец търсеше ретроградните ас­пек­ти на доверието си  в Съдбата.

Ето какво е величието, почти с библейски тон си каза Габеров, хем няма да мине вотът срещу Бойко в Пар­ламента, хем „нашето мом­че“ ще бъде за посмешище у богатата за­пад­на оли­гар­хия в Давос. Тъжно, продължи да мисли Мой­сей, род­ни­ят вел­можа неистово се стреми към голем­ците от Европа, а те го полз­­ват за шут, докато им омръзне и решат да го шутират“.

В това време котаракът Пухчо, който мъкнеше отня­къ­де едно полуживо врабче, гордо остави плячката си в кра­ка­та на Габеров, хем да се похвали, но и да получи истинската суха котешка дажба от господаря си.

Значи това било, сепна се от гениалността си Габеров, родният политически котарак ни подмята като полуживи врабчета в грозната си игра на владетел, докато се на­сити на безсилието ни, и получи в замяна сухото от Евро­пей­ските господари. Страшно“.

Габеров се присегна, взе издъхващото птиче, топли го в шепите си, докато издъхне, и го погреба в пръстта, защото дори то не заслужаваше съдбата ни на безсмислено зах­върлени на мизерията си играчки за политически шутове.

 

 

 

Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП. Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Владимир Заимов“ със златен медал. През 1990 г. става…

Вашият коментар