Автори

Борислав Борисов

Проф. д-р Борислав Борисов (1949) е роден в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Придобива научна степен „доктор“ (1988); редовен доцент в УНСС (1990); редовен професор в УНСС (2004).

Основател и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 2016)

Ректор на УНСС два мандата (2003 – 2011 г.)

Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, два мандата (2008 – 2012);

„Почетен професор на Държавен икономически университет“, Алмати, Казахстан (2006);

„Доктор хонорис кауза“ на Киевския университет по право към Украинската академия на науките, Киев, Украйна (2012);

„Почетен професор на Руската държавна академия по интелектуална собственост“, Москва, Руска федерация (2013);

„Почетен ректор на УНСС“ (2012);

„Почетен професор на УНСС“ (2013).

Народен представител в 39-то Народно събрание, член на Комисията по икономическа политика и на Комисията по наука и образование (2001-2004);

Народен представител в 43-то Народно събрание, председател на Парламентарната група на АБВ; председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; член на Комисията по бюджет и финанси; председател на Парламентарната комисия за сътрудничество между Р България и Черна гора (2014 – 2017).

Съветник на Президента на Република България по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие (2007 – 2012), награден с почетния знак на Президента на Република България (2011);

Председател на Научния съвет на Българо-френския център по мениджмънт „Марком“ (1991 – 1995);

Председател на Съюза за стопанска инициатива (национално призната работодателска организация) (2000 – 2012), от 2012 г. почетен председател на Съюза;

Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост (2000 и понастоящем)

Председател на Съвета на директорите на „Летище Бургас“ ЕАД (1996 – 1997);

Председател на УС на „Армейски холдинг“ АД (1999 – 2000);

Изпълнителен директор на Българо-английския пенсионен фонд „Балкан“ АД (2000 – 2001).

Председател на УС на Спортния тотализатор (2005 – 2006);

Член на УС на БНБ (2006).


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 229376 bytes) in /home/tracerou/24may.trace-route.eu/wp-includes/wp-db.php on line 2162