Автори

Венци Росманов

Хуманизъм. Пандемия. Поглед на  непрофесионалиста.21 март 2020Хуманизмът е система на образование и метод за изследване, зародил се в северна Италия през XIII и XIV век и разпространил се из континентална Европа и Англия. В най-общ смисъл е проява на любов към човека, човеколюбие, човечност и т.н. и се прилага към разнообразни идеи, методи и философски теории, които…
Прошка за себе си01 март 2020Да. Прощаването на  грешката на другия извън формалните процедури само за един ден в годината и посланията по телефоните отдавна е духовна институция в битието на православните народи. Вероятно не само на тях.  То е част от душите и поведението на личностно правилно изградените хора. В крайна сметка прошката преминава…
Предател и враг08 август 2019Предателят не е врагът ти. От враг предател не се става. Предател е един от твоите. Такъв роден е. Оттогава е. НЕ си го разпознал. Човешко е. Подпрял си се на грешно рамо. То не е издържало. Тежко е Да носиш тежестта на двама. Тя, гравитацията е от Бога. Основен…
За очакването28 октомври 2018Движението е всеприродно състояние Времето е враснало в него, както корените на едрите дъбове са обгърнали земята. Хем са я обгърнали, хем тя е прираснала около тях. Това е комай единственият случай на съешаване на материалните неща едно в друго, което е достъпно за очите и ръцете на човека Вижда…
Фрагменти от един сън01 октомври 2018В състезанието между интелектите няма победители. Това не е борба, а среща, уредена от  съдбата. Заложена е в безвременната история на прераждащата се душа да стане точно тогава, точно между такива умове и точно по този начин. Не с оръжия, а с инструменти за градеж. Тези пособия  са основно благородството…
Венци Росманов28 март 2018