Автори

Ивайло Христов

 

Ивайло Христов е роден през 1970 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1995). Започва научната си дейност като докторант в Института по литература към БАН. През 2001 г. е „доктор по филология“ и става научен сътрудник I степен, а през 2009 г. старши научен сътрудник II степен. Четири години (2005-2007, 2014) е хоноруван преподавател по „Народопсихология“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2004 до 2008 г. е редактор във в. „Словото днес“, орган на Съюза на българските писатели. През 2011 г. е избран от ВАК за редовен доцент по „История  на журналистиката“ и  „Народопсихология“ в УНСС, а през 2014 г. му е присъдена научната степен „доктор на науките“. На 8 октомври 2018 г. е избран за професор в УНСС по организация и управление извън сферата на материалното производство (народопсихология, история на българската журналистика) .

Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.

Основни научни трудове: „Йордан Стубел. Монографичен очерк“ (2001); „Леда Милева. Литературна анкета“ (2001, 2007);  „Николай Хайтов. Духовна биография“ (2009); „Гласове за Николай Хайтов“ (2008, 2009); „Марко Семов в паметта на съвременниците“ (2009); „Тревожната съвест на Марко Семов“; (2010); „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски“ (2010, 2012); „Българинът в глобалния свят“ (2011); „Душевност и национална съдба“ (2014); „Българският национален характер (19-20 век). Еволюция и трансформации“ (2014); „Божана Димитрова. Кауза радиожурналист“ (2015), „Основи на българската народопсихология“(2016). “Публичният образ на Васил Левски.“ (2017)

Рисковете на неоосманизма08 февруари 2020Неоосманизмът и междуетническите отношения в България Ивайло Христов, Георги Найденов, Пламен Ралчев, Кнстантин Пудин Издателски комплекс - УНСС ISBN 978-619-232-275-5 Неоосманизмът е радикална трансформация на вътрешната политическа система на турската държава и на нейните външнополитически преоритети. Обобщавайки, можем да кажем, че тя се изразява в: Първо – ислямизиране на турската…
Проф. Ивайло Христов: Двуличието все повече взема превес…26 декември 2019„Поединичното оцеляване и балканската хитрост, която не рядко преминава в двуличие, трябва да оставим в миналото. В българското общество една от пречките за адекватно стоене на европейската сцена е разрушителното противопоставяне. То е резултат от това, че нямаме общо съгласие за миналото и защото в нашето общество липсва солидарност“. Това…
Митовете за Васил Левски24 юли 2019 Васил Левски безспорно е най-известната личност между българите, но в същото време е и революционен и политически деец, чиито жизнен път и дело крият и редица загадки. Например: бил ли е идеолог на тайната Вътрешна революционна организация (ВРО)? Или е само деятел - практик, положил нейните организационни основи? Кога и…
Проф. Ивайло Христов за публичния образ на Васил…08 март 2019„Оценките за личността на Васил Левски не са противоречиви. Противоречиви са интерпретациите за отделни моменти от неговия живот и от неговата дейност“, казва проф. Ивайло Христов в предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“. Проф. Христов е автор на нова книга за Васил Левски под заглавие „Публичният образ на Васил Левски. Медийни…
Дефицити на журналистиката като обществен коректив18 юли 2018Да се омаловажават постиженията на българската журналистика през последните две десетилетия, е несериозно. Редица водещи медии съхраниха своя висок професионализъм и почерк, своето амплоа да не се отклоняват от главната функция на журналистиката. А именно – да дават достоверна информация  за събития, икономически и социални факти, да ги анализират обективно…
От Тефтерчето на Левски до пазарния фундаментализъм на…03 април 2018Ако се опитаме да съотнесем тази реликва, свързана с живота и делото на Апостола, с идейната атмосфера на нашето време, не може да не ни впечатли следният факт: след 1989 г. кабинетите на управляващите опустяха и осиротяха откъм „окраса“ с брадатите образи на класиците на марксизма-ленинизма! На тяхно място почти…
Ивайло Христов28 март 2018  Ивайло Христов е роден през 1970 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1995). Започва научната си дейност като докторант в Института по литература към БАН. През 2001 г. е „доктор по филология“ и става научен сътрудник I степен, а през 2009…