Автори

Игнат Минков

Доцент д-р  Игнат Ст. Минков е етнолог, специалист по съвременни етнически процеси. Над 30 години е работил в Института за етнология и фолклористика на БАН, през 3 от тях е отговарял и за работата на Националния етнографски музей. Консултирал е висши държавни институции. Сред близо 120-те му научни и приложни работи особен интерес предизвика монографията му „Етноси и глобализациони общности. Етничните общности на България – в нациионалната епоха и в процесите на глобализация“ (2011 г.) с анализи и тези, остро актуални и днес.