Автори

Васил Проданов

Васил Проданов е член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. Дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН. В момента е преподавател в УНСС. Автор на 21 книги и стотици научни публикации в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия, Полша и много други страни. Директор на Тракийския научен институт.

За контакт: vprodanov@hotmail.com

БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА НЕ Е ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКО14 април 2024Аналитичният екип на Голдман Сакс, една от най-старите и една от двете най- големи инвестиционни банки в света, извършваща и консултантска дейност за различни компании и правителства, публикува свой изследователски и прогнозен доклад за развитието на икономиките в света до 2075 г., който трябва да ориентира бизнесът какви са перспективите…
ЗАЩО СОЦИАЛИЗМЪТ И ЛЯВОТО В СССР И У…05 април 2024Едно от типичните различия между станалото в Китай през последните десетилетия и в СССР, Русия и България са цивилизационните различия в отношенията към миналото, които са един от важните фактори за различията и в развитието на различните страни. Нека да направим сравнения. Как е в Китай с доминиращото отношение към…
Залезът на Европа: Трета част – Демографската смърт10 март 2024Човечеството днес се намира в периода на най-големите демографски промени в историята, свързани с общо увеличаване на населението, ускорена промяна в балансите на количеството население и съотношението между различните възрастови групи в различните региони. От общо над 8 млрд. души в света в евроатлантическия Запад живеят една около 1 млрд.…
Залезът на Европа: Втора част – Технологическият залез29 февруари 2024В историята технологиите са играли ключова роля за това коя страна и регион ще заемат водеща геополитическа и геоикономическа позиция в света. От изобретяването на печатната машина през 1439 г. от Йохан Гутенберг до множеството открития през XIX до началото на ХХ век Западна Европа заема водеща роля в това…
ЗАЛЕЗЪТ НА ЕВРОПА: I ЧАСТ – ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ЗАЛЕЗ26 февруари 2024Известно е, че началото на развитието на капитализма и свързаните с него открития в доиндустриалната и индустриална епоха се извършват в Западна Европа, която от XIX век насам се превръща в геоикономическия и геополитически колос, който владее света. В нея се поставят основите на либералната демокрация и се раждат първите…
КРИЗАТА НА НЕОЛИБЕРАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ РАЖДА ОТНОВО ФАШИЗЪМ06 януари 2024От няколко години на сайта на Европейската комисия по икономически и социални въпроси стои статия, озаглавена „Фашизмът е във възход: откъде идва и как да го спрем с общ европейски отговор“. В нея се казва, че фашизмът преди Втората световна война е свързан тясно с голямата икономическа криза 1929-1933 г. и…
КРИЗИСНИЯТ   БЪЛГАРСКИ КАПИТАЛИЗЪМ И ВЪЗХОДЪТ НА КРИПТО, МИКРО…16 декември 2023За да разберем какво става в България днес са важни три понятия – криптофашизъм, микрофашизъм и протофашизъм. Понятието за криптофашизъм е въведено от германския философ и социолог Теодоро Адорно и означава негласна подкрепа или възхищение от фашизма от отделни индивиди или социални групи. Понятието за микрофашизъм е разработено от френските…
100 години от рождението на известния български етик…07 септември 2023Днес се навършват 100 години от рождението на научния ръководител на моята дипломна работа и на моята дисертация проф. д-р Любомир Драмалиев. Още в последния месец на моите студентски години той ми предложи да кандидатствам и да стана негов аспирант (докторант) в отдел „Философия и социология“ на Института за съвременни…
Националният празник, реставрацията на капитализма и пренаписването на…24 юли 2023В публичното пространство в момента шества поредната идея на поредните „демократи“ за пренаписването на историята чрез празничната система – конституционна отмяна на 3 март като официален национален празник на България и заместването му с „Ден на българското слово, просвета и култура и на кирилицата". Става дума за един от безбройните…
КРИЗА, РАЗПАДНИ ПРОЦЕСИ, НЕДОВЕРИЕ КЪМ  ВОДЕЩАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ЦЕННОСТ…15 юли 2023Нарастването на противоречията, класовите разделения и множеството кризисни процеси на неолибералния капитализъм през последните десетилетия разделят и поляризират обществата икономически, институционално, етнически, расово, класово, идеологически, а според световно известни учени като бившия председател на Американската социологическа асоциация и директор на Центъра Фернан Бродел в Ню Йорк Имануил Уолърстейн ни водят…
ЛЯВОТО, ПАТРИОТИЗМЪТ И СЕМЕЙСТВОТО15 юни 2023Патриотизмът и семейството с неговите традиционни ценности винаги са били сред водещите ценности на Съюза на тракийските дружества в България, които той с всички свои събития и дейности напомня, поддържа и крепи. В нашата история традицията на доброто семейство  с нормални отношения между мъжа и жената, които раждат, грижат се,…
И АМЕРИКАНЦИТЕ КАТО НАС НЕ ВЯРВАТ В СВЕТЛОТО…28 април 2023В началото на българския преход към американизиран неолиберален капитализъм Тодор Колев пееше „кога ще ги стигнем американците“, а нашенските политици, които направляваха този преход ни обясняваха как ще станем като тях „нормална държава“, а в последните години славят евроатлантическите им „ценности“ и говорят за „евроатлантически мнозинства“. Това ни говореха и…
НЕОЛИБЕРАЛНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ И КОАЛИЦИИТЕ НА ВОЙНИТЕ: НА 90…05 март 2023Капитализмът се характеризира с войни за територии и ресурси в цялата своя история. Създава своите „коалиции на войните“- управляващи групи, които използват идеологическите апарати, за да обяснят колко важни „ценности“ трябва да защитават с поредната война. Минават се обаче различни етапи в тези войни, различен обхват и участници в тях,…
КРАЯТ НА АМЕРИКАНСКИЯ 20 ВЕК И НАЧАЛОТО НА…25 февруари 2023Известно е, че след 1989 г. популярна става идеята, че след победата в студената война САЩ не просто се превръщат в неоспорим световен хегемон, но и идващият ХХ век ще бъде „американски век“, а Америка е въплъщение на най-висшето състояние на човечеството, обявено от Франсис Фуукуяма за „краят на историята“.…
ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА НА НЕОЛИБЕРАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ19 февруари 2023Още от 2008 г. насам се говори за кризата на неолибералния капитализъм. През последните години десетки хиляди анализи съдържат в заглавието си „кризата на неолибералния капитализъм“. Тази криза в някои отношения е свързана със същите феномени, които имаме при предходната голяма криза на капитализма през 1970-те години, породила прехода към…
ЖИВЕЕМ В ЕДИН НЕСИГУРЕН, ПЕСИМИСТИЧЕН, РАЗПАДАЩ СЕ НЕОЛИБЕРАЛЕН…30 януари 2023През последните десетилетия голямата част от света, включително и ние живеем в епохата на неолибералния капитализъм, появил се като резултат на кризата на капитализма през 1970-те години, съответно и на цялата световна икономика, довела тогава до стагфлацията на Запад и намаляването на икономическия растеж на Изток. Това е и времето,…
РУСИЯ СЕ КИТАИЗИРА                     11 януари 2023В условията на война руската държава рязко засилва функциите си и не само се насочва икономически към връзки с Китай, но и започва да възпроизвежда засилената роля на държавата, характерна за Китай. Преди  2018 г. на една конференция в Санкт-Петербург ме запознаха с акад. Сергей Глазев, известен руски икономист, който…
КРИЗАТА НА НЕОЛИБЕРАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ И РУХВАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО…19 декември 2022В продължение на 33 години нашите „демократични“ реставратори на капитализма и ентусиазирани пропагандатори на евроатлантически ценности пеят идеологически дитирамби по водещите телевизионни канали на наложения и у нас по американски модел неолиберален капитализъм. В същото време реално този капитализъм е в нарастваща криза, полуразпадни процеси и опити за излизане от…
КРИЗАТА НА НЕОЛИБЕРАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ И ПОЯВАТА НА НЕОФАШИСТКИ…31 юли 2022Подобно на фашизма, неолиберализмът, които шества по света от 1980-те години насам и опустоши Източна Европа и постсъветското пространство от 1980-те години насам не е просто набор от икономически политики, а нова и по-ефективна технология на власт, която се упражнява чрез откритата диктатура на финансовия капитал, осъществявана чрез глобализирания пазар.…
НЕОЛИБЕРАЛНИЯТ ФАШИЗЪМ22 юли 2022НЕОЛИБЕРАЛНИЯТ ФАШИЗЪМ                  Васил Проданов Тезата за неолибералния фашизъм няма да срещнете в нашето медийно и идеологическо пространство. Като периферна страна в този капитализъм при нас имаме много по-голямо промиване на мозъците и няма да чуем нещо, която се споделя от немалко известни имена на Запад. А това е, че…
ЕВРОПА СЕ МИЛИТАРИЗИРА, ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЯТ СВЯТ НИ ГОТВИ ЗА…11 юли 2022С края на студената война, с разпада на Варшавския договор и на СССР разходите на Европа за отбрана рязко намаляха и до пред 7-8 години оставаха съвсем ниски. В страни като България дори под западен диктат бях унищожени стратегически части от въоржеността на армиите и на първо място стратегическите за…
БОГАТИТЕ КУПУВАТ БУНКЕРИ: КРИЗАТА НА НЕОЛИБЕРАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ НОСИ…02 юли 2022Войната в Украйна раздели българското общество на две групи, всяка от които вижда в другата „образът на врага“, който обслужва интересите на чужди сили, представлява „агент на влияние“, слуга е на чуждо посолство. У нас евроатлантическата хегемония води до доминацията на единия образ на врага и призиви за уволнение на…
ВОЙНАТА В УКРАЙНА, НОВАТА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА, БЪДЕЩЕТО НА…09 март 2022Това, което наблюдаваме в момента в света е в много отношения противоположното, а в други същото на станалото преди около половин век, когато започнаха да се засилват връзките между СССР, Източна Европа и Запада, което в крайна сметка бе предпоставка за разпадане на съветския модел на държавен социализъм. Берлинската стена…
КИТАЙ ВЕЧЕ ВОДИ С 6 НА 0 В…20 февруари 2022През последните години живеем във все по-нестабилен и опасен свят на новите студени войни на САЩ с Китай и Русия. Китай и Русия са обявени за носители на рискове и опасности в американската стратегия за национална сигурност. Ако постсъветска Русия остава основен военен конкурент, Китай обаче се превръща в силата,…
ВЪРВЯТ ЛИ САЩ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА?06 януари 2022Днес се навършва една година от атаката на хиляди въоръжени американция срещу Капитолия. При атаката загинаха четирима човека, а 140 американски военни бяха ранени. Официално това бе характеризирано като опит за преврат на привържениците на Доналд Тръмп. Става дума за нападение на ключова сграда на властта, подобно на нападението над…
20 ГОДИНИ СЛЕД 9/11: ИЗТРЕПАНИ 1 МЛН. И…11 септември 2021След като в резултат на перестроечната политика на Горбачов САЩ спечелиха студената война срещу СССР неговите идеолози обявиха, че ХХI век ще бъде „американския век“, в който над 200-та държави в света ще следват, слушат и се подчиняват на лидера на неолибералния капитализъм, който ще им нарежда какво е правилно…
САЩ СЪЗДАДОХА ЧУДОВИЩЕТО НА ФРАНКЕНЩАЙН И ТО ГИ…16 август 2021Талибаните превзеха петмилионния Кабул, а американските дипломати панически изгориха секретната документация в посолството и побягнаха към летището, за да се отлетят към родината си. Стотици хиляди афганистанци отчаяно се мъчат да избягат също от ислямисткия ад. Европа е заплашена от гигантска емигрантска вълна, резулттат на американските действия в Афганистан. У…
НЕОЛИБЕРАЛНАТА  ИДЕОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТОВА КАКВО СТАНА В…03 август 2021Водещата и шестваща по телевизионните екрани у нас интерпретация на тридесет и две годишния период след 1989 г., наложила се като нещо, което е представяно като истинското, научно, неидеологическо мислене за реалното историческо развитие е либералната в нейната неолиберална версия. След овладяване на медиите от новите геополитически и политически елити…
КИТАЙ ИМА ПО-ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ САЩ01 юли 2021Днес е 1 юли, датата на която по официални данни се навършват 100 години от създаването на Китайската комунистическа партия. В Китай ще се организират множество събития и правят много равносметки, свързани с тази дата. В тези равносметки един от изводите е, че системата на управление на ККП се оказа…
ПЕРЕСТРОЙКАТА, ГОРБАЧОВ, ПРЕНАПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА И РАЗПАДЪТ НА…27 юни 2021Преди няколко дни се навършиха 80 години от нападението на хитлерова Германия над СССР. По този повод отново в печата се появиха различни интерпретации на станалото, свързани с пренаписването на историята на Втората световна война. В Русия на Путин тази история се вижда по различен начин от този, който я…
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ИСТОРИЯТА23 юни 2021Добре известна на методолозите на науката е постпозитивистката идея за теоретическата натовареност на фактите, за това че няма „чисти“ факти, а има интерпретации или интерпретирани факти. Тя е в най-висока степен валидна за социалните и хуманитарните науки, особено за историята. При нея дори за количествени факти, които изглеждат неоспорими може…
СРЕЩАТА НА СТРАНИТЕ ОТ Г-7 И УПАДЪКЪТ НА…13 юни 2021На 11-13 юни в Корнуол, Англия се проведе поредната среща на лидерите на страните от Г-7, включваща САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония. Става дума за организация на водещите страни на така нар. Запад, към които е присъединена и Япония. По времето на Тръмп през предходните четири години…
ЕТАПИ НА ЛЯВО-ДЯСНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБНОСТТА ОТ ЛЯВО…08 юни 2021Известно е, че ляво-дясното деление на политическото пространство изминава от появата си до днес поредица от трансформации, свързани с кризи, противопоставяния и разделения в обществата. То се появява по време на Френската революция, когато леви започват да се наричат седящите във френското национално събрание от ляво якобинци, които са ударно…
24 май: Тъжни мисли за културната деградация през…24 май 2021Днес е 24 май и всички, които сме ангажирани с култура, наука, образование, трябва да сме радостни. Но тъжната истина е, че днешният български периферен капитализъм е смъртоносен за науката, културата и образованието. Той ги смачка, унижи, периферизира, маргинализира. Някога в теориите за социализма се казваше, че той започва с…
АМЕРИКАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ, КОРОНОВИРУСЪТ И МРАЧНОТО БЪДЕЩЕ ПРЕД НАС15 април 2021Тези дни американските разузнавателни агенции публикуваха свой доклад  от 27 страници, озаглавен „Годишна оценка на заплахите“, който е представен в Конгреса за обсъждане на закрити сесии. В него те ни казват какво да очакваме в близко бъдеще. Кои са някои от заплахите, чертаещи идното, които откриваме в него? Заплахите в…
КИТАЙСКИЯТ ДОКЛАД ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА…04 април 2021Известно е, че през последните десетилетия годишните доклади, правени от Държавния департамент на САЩ за нарушаването на човешките права в различни страни в света са един от важните инструменти за американско влияние, средство в новата студена война с Китай и Русия и аргументи при намесата в живота на една или…
ОТ 2001 Г. ДОСЕГА САЩ СА ПРОГОНИЛИ МЕЖДУ…27 март 2021Уотсън института по международни и публични проблеми към Университета Браун, част от водещите университети в света в така нар. Бръшлянена лига в САЩ разработва през последните години проект „Разходите за войната“, посветен на последствията от „демократизиращите“ войни, водени от САЩ през последните две десетилетия. Какво показват проучванията на този водещ…
ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ САЩ СА ХВЪРЛИЛИ 326 000…19 март 2021  Неотдавна 96 годишният, най-възрастен жив президент в историята на САЩ Джими Картър, видял и знаещ за държавата си повече от всички други заяви, че „САЩ са най-войнолюбивата страна в историята на света“, което той илюстрира с твърдението, че те са се намирали в състояние на мир само 16 години…
САЩ: БИТКАТА НА ДВЕТЕ ОЛИГАРХИИ, МАСКИРАНА КАТО ДЕМОКРАЦИЯ05 март 2021През 2013 г. не някой ляв идеолог или марксист, а американският президент Барак Обама произнесе реч, в която нарече неравенството „водещият въпрос на нашето време“ и изтъкна, че „няколко десетки индивиди контролират толкова богатство, колкото по-бедната половина на човечеството“. Констатира го, но беше напълно безпомощен да направи каквото и да…
ПАНДЕМИЯТА, КЛАСОВОТО НЕРАВЕНСТВО И КЛАСОВАТА ВОЙНА01 март 2021Множество данни, събирани от различни институции показват, че последните десетилетия са били времето за най-бързото нарастване на класовото неравенство в човешката история. Америка, която задава образеца на останалия свят в това отношение и наказва със санкции и бомби, тези които не искат да се „демократизират“ като нея, е пример за…
Азия е победителят в битката с вируса, Западът…31 януари 2021Covid-19 продължава шествието си из Европа и Америка. Мина втора вълна, очаква се трета. Идват все по-заразни и смъртоносни варианти на вируса. Броят на загиналите от пандемията в света вече е над 2 млн. 231 хиляди. Големите лузъри от ставащото обаче са в страните от Запада. Големите печеливши са преди…
Франсис Фукуяма: от Америка - „краят на историята“…16 януари 2021През 1989 г., във върховия етап на катастрофалния път към разпада на държавния социализъм, наречен от Горбачов „перестройка“, и началото на реставрацията на капитализма, наречена от нашенските „демократи“ „преход към демокрацията“, американският политически мислител Франсис Фукуяма стана световна знаменитост със своята статия „Краят на историята“[1], чертаеща бъдещето на стотиците милиони…
Изгубено ли е доверието в САЩ? Какво ще…13 януари 2021Изгубено ли е доверието в САЩ? Какво ще бъде новото управление на САЩ? Ще се оттегли ли доброволно Тръмп от властта? Отговорите на тези и други въпроси даде проф. Васил Проданов. Подробности във видеото.
Хората по света нямат доверие на САЩ и…07 януари 2021Днес въоръжени тълпи атакуваха Капитолия – Меката на световната либерална демокрация, някогашния „край на историята“ – най-висшето възможно състояние на развитието на света, „светлото бъдеще на останалото човечество“, мечтаещо като Тодор Колев „как да ги стигнем американците“. По медиите съобщенията за станалото звучаха като аналог на събитията през 1789 г.,…
Идващата 2021 г., шестте кризи на  неолибералния капитализъм…31 декември 2020В края на всяка година хората традиционно си пожелават една по-добра нова година. Но 2020 г. не бе по-добра от 2019 г. Имаме ли тогава основания да очакваме, че 2021 г. ще бъде по-добра? Нали 2020 г. за огромната част от наблюдателите в света е началото на нещо ново и…
Преходът към периферен капитализъм в България и нейното…23 декември 2020След 1989 г. в България бе реставриран капитализмът във версията на експлоатирана от развитите западни държави периферна територия. Концепцията за периферизацията на страни като България и тяхната експлоатация от развитите западни държави е развита най-напред от Имануил Уолърстейн, дългогодишен директор на Центъра „Фернан Бродел“ в Ню Йорк и водеща фигура…
Координатни системи и основни характеристики на цивилизационната идентичност…18 декември 2020Отношенията между България и Русия могат да бъдат вкарани и разбрани чрез шест различни координатни системи, промяната на които ни обяснява и станалото от XIX век насам. Това са съответно: (1) Мултиполярен, монополярен, биполярен свят; (2) Либерално – консервативно; (3) Капитализъм – социализъм; (4) Център – полупериферия – периферия; (5)…
Covid-19, финансовият капитал и смяната на хегемона САЩ…07 декември 2020Сегашната пандемия е съпроводена с икономическа криза, по-голяма от тази през 2007-2008 г. Като други големи кризи,  и тази е свързана с радикални геополитически промени. Светът отново започва да сменя своя глобален хегемон, както е ставало няколко пъти досега в историята. През ХVII век водеща позиция след 30-годишната религиозна война…
Как 10 ноември 1989 г. роди българските „демократи“10 ноември 202010 ноември 1989 г. и промените у нас след това са резултат в най-висока степен на външни геополитически и геоикономически причини, а не на вътрешни фактори. Превратът на тази дата се извършва с помощта на съветското посолство, а така наречената „перестройка“, която започва да разрушава съветския социализъм, се осъществи от…
Тръмп "умря"? Да живее духът на Тръмп!08 ноември 2020След около два месеца Доналд Тръмп ще напусне „1600 Пенсилвания авеню NW” във Вашингтон и ще се премести в Trump Tower в Манхатън в Ню Йорк. На неговото място ще дойде 78 годишният Джо Байдън с обещанията да води Америка и светът към нови светли неолиберални бъднини. В изборите в…
Да очакваме ли гражданска война в САЩ?01 ноември 2020През следващите дни водеща новина в световните медии ще бъде ставащото в САЩ, където противопоставянето между Тръмп и Байдън и техните привърженици никога не е било толкова голямо от времето на Гражданската война през 1861-1865 г. А още преди една година социологическо проучване в САЩ показа, че 67 % от…
Тръмп срещу Байдън и класовата война в САЩ25 октомври 2020  През 2006 г. Уорън Бъфет, един от няколкото най-богати милиардери в света заяви пред Ню Йорк Таймс: „Добре, има класова война, но моята класа, класата на богатите води войната и ние побеждаваме“. Да, тази война започна през  1981 г., когато дойде на власт Роналд Рейгън, поставил началото на намаляване…
Борисов и Tръмп, омраза и ненавист, ешафоди и…21 септември 2020Неолибералната евроатлантическа ценностна система има два специални трика, с които се опитва пропагандно-идеологически да блокира в глобален план възхода на класовите противопоставяния и недоволството на милиарди хора от олигархизацията и намаляващия дял на доходите на голяма част от  хората на труда. Те се наричат „отказ от езика на омразата“ и…
Световният хегемон върви надолу и  битката е кой…14 септември 2020  Наскоро „Ню Йорк Таймс“ излезе на първа страница със статия, че  либералният световен ред е построен върху реки от кръв. Изтрепаните, чиято кръв изтече при това „строителство“, са вече милиони. Родените от този ред и у нас евроатлантици яростно се борят за запазването му, а все повече политици се…
Манипулациите с историята заместиха научния комунизъм като идеологическа…08 септември 2020Добре известна на методолозите на науката е постпозитивистката идея за теоретическата натовареност на фактите, за това че няма „чисти“ факти, а има интерпретации или интерпретирани факти. Тя е в най-висока степен валидна за социалните и хуманитарните науки, особено за историята. При нея дори за количествени факти, които изглеждат неоспорими може…
Около 100 000 души в САЩ живеят в комунистически…16 август 2020У нас няма българи, които преди 1989 г., още по-малко при пещерния антикомунизъм след това, да са живели в комунистически общности. В САЩ обаче не е така.  И там, както и в България, съществуват няколко  комунистически партии, които нямат съществено влияние върху обществения живот. Различното е, че на част от…
Бъдещето е на Азия, а не на евроатлантическия…28 юли 2020През последните години нарастващо число публикации говорят за възхода на Китай и на азиатските страни като цяло, които по все повече показатели настигат и изпреварват евроатлантическия Запад. Световната криза, свързана с Covid-19, може би по-силно от всичко останало открои различието между двете части на света в способността на техните социални…
Китайците са по-умни от американците19 юли 2020Последните десетилетия на гигантски възход на Китай потвърждават факта, че китайското общество се управлява много по-рационално и много по-ефективно от американското. Това можем да видим на две основни равнища – на равнището на управленската интелигентност и на равнището на обикновените китайци и американци, особено на младото поколение, от което зависи…
Хегел и протестите по света и у нас18 юли 2020Изследване на „Галъп“ тези дни показва, че 6 % от анкетираните в България твърдят, че са ходили вече на протест срещу правителството. Изследване обаче в САЩ още в средата на юни показа, че вече почти всеки пети американец, или около 20 %, са участвали през изминалия месец във вълната от…
Идеологията и идеологическите превъплъщения  при прехода към капитализъм…11 юли 2020През 1987 г. Горбачов издаде своята книга „Перестройката и новото мислене за нашата страна и за целия свят“. В нея той говори, че е необходимо „ново политическо мислене“, в което общочовешките ценности имат приоритет пред класовите. От което следваше, че и външната политика вече няма класов характер и в този смисъл …
Тръмп ликвидира неолибералния евроатлантически световен ред29 юни 2020През 1985 г., идвайки на власт, Горбачов  започна ликвидацията на съветския  социализъм и биполярния световен ред. Постави началото на реставрацията на капитализма в страните от Източна Европа, на гигантски грабеж, олигархизация на обществата в тях и превръщането им в бедна и корумпирана периферия на богатите капиталистически страни. Това създаде нагласата…
В България реставрираха капитализма, а в САЩ 75…21 юни 2020В България през последните три десетилетия бе наложен периферен капитализъм, който разграби и унищожи огромната част от построеното при социализма, смачка науката, културата, образованието, здравеопазването. Този капитализъм е неолиберален като американския, представян като най-висшето състояние на историята, но същевременно е периферен, защото от страната ни изтекоха гигантски ресурси към развитите…
САЩ, Виетнам, Китай и Куба:  кой е най-неефективен…14 юни 2020Битката с Covid-19 през последните месеци демонстрира в най-висока степен как неолибералната маркетизация на здравните системи и гигантското неравенство в доходи и богатство водят до геноцид на огромно количество хора в условия на неочаквани рискове. Показа, че там, където капитализмът е заменил мрежите за социална подкрепа на цялото население с…
 САЩ:  от робовладелския до неолибералния „демократичен“ расизъм06 юни 2020Расовото, етническото, религиозното неравенство са вградени в логиката на функциониране на капитализма. Всяко засилване на неговите противоречия се проявява в религиозни, етнически, расови противопоставяния, които прикриват реалните класови разделения. Началото на развитие капитализма е ознаменувано с религиозни противопоставяния, с изтрепването на около десет милиона души в 30 годишната религиозна война…
„Напред! Науката е слънце“ и реставрацията на капитализма…24 май 2020„Напред! Науката е слънце, което във душите грей!“, пеят всяка година възторжено децата химна на българската просвета. Ликвидацията на българската наука през последните три десетилетия на реставрация на капитализма обаче ни водят в обратната посока. Държавният социализъм е свързан с една модернистка идеология, за която науката и знанието са ключов…
В социалистически Виетнам COVID-19 не уби никого, в…17 май 2020Като студент първокурсник, току-що излязъл от казармата, заедно с още един колега отидохме във виетнамското посолство и поискахме да ни запишат доброволци във Виетнамската война. Човекът, който ни прие, благодари, каза че ще ни сложи имената и адресите в съответен списък, но на този етап Виетнам не иска помощ и…
Covid-19 и масовите убийства на неолибералния капитализъм13 май 2020Любима идеологическа дъвка на пропагандните структури и политическите активисти на налагането на капитализма у нас през последните три десетилетия са правата на човека. Това било „демокрацията“. Сред тези либерални права на човека обаче от времето на Джон Лок – знакова фигура в полагането на основите на капиталистическата идеология, основно място…
Сравнение на затворническите системи на СССР и САЩ09 май 2020Подробните проучвания на известния руски историк Виктор Земсков на огромно количество архивни данни показват, че във върховата преди Втората световна война 1938 г. в трудови лагери и затвори в СССР е имало 1 881 570 човека.[1] Да направим сравнение с броя на затворниците в най-богатата капиталистическа страна в света САЩ…
1 май, COVID-19 и противоречието между труд и…01 май 2020    Над 2.2 млн. души в България, които са били заети през изминалата година на трудов договор имат днес своя празник. Не по-малко са тези, които вече не са заети официално като наемни работници, но са прекарали и прекарват своя живот в непрестанен труд и също имат повод да…
Коронавирусът, Ленин и списание „Форбс“22 април 2020Covid-19 е по-малко смъртоносен от предишни негови варианти като SARS-CoV или MERS-COV, но е много по-заразен. Само за два месеца се разпространи из целия свят, смразявайки от страх, стрес, неудобства, загуба на работа, бизнес, капитал, над 7 милиарда души, превръщайки се в социално-икономическо и биомедицинско бедствие. Заразата се разпространява чрез…
Глобалната биомедицинска криза19 април 2020 През последните години масово започна да се говори, че светът навлиза в биомедицинска криза, свързана с изчерпването на възможностите на основното средство за лечение на болести през последните шест-седем десетилетия – антибиотиците, в резултат на чието приложение има нови щамове вируси и бактерии, спрямо които те са безсилни. Тревожното е,…
Милиони уплашени от пандемията и безработицата американци купуват…08 април 2020  Пандемията от короновируса ще убие, според американския президент стотици хиляди граждани в САЩ. Здравната, социалната и цялостната социална система на американското общество се задъхват и се оказват по-неефективни в условията на неочаквано извънредно положение в сравнение не само с тази на основния американски конкурент Китай, но и на огромната…
Кой създаде и кой пусна коронавируса?02 април 2020Откакто започна епидемията с коронавируса, светът се напълни с конспиративни теории за произхода му. Китайците обвиняват американски военни в Ухан! Тръмп говори за „китайски вирус“ и обвинява китайците. В Русия представител на руското външно министерство заяви, че „За да се отговори недвусмислено на въпроса за произхода, за това откъде произхожда…
Преходът към капитализъм след 1989 г. и идеологическите…23 март 2020Радикалните трансформации в социално-икономическата, политическата, културната, сфера на българското общество при прехода на капитализъм след 1989 г. станаха възможни чрез пълна смяна на идеологическите апарати, политически елити и финансираните отвън пропагандни структури на неправителствени организации, чиято задача бе да променят начина на мислене, говорене, възприятие, интерпретация, представи за миналото, настоящето…
Шокиращи данни за нарушения на човешките права в…19 март 2020Или за гредата в очите на "демократизаторите" От десетилетия институции в САЩ публикуват годишни доклади за правата на човека, които се използват предимно като инструмент за заклеймяване на други държави от страна на американската държава и за провеждане на нейните политики на „демократизация“. Една от редовно заклеймяваните държави в тези…
Короновирусът и неолибералният капитализъм на катастрофите17 март 2020Като ученик по времето от социализма едно от най-впечатляващите стихотворения, които учихме в училище бе „Градушка“ на Яворов със знаменитата фраза „А то градушка ни удари, а то порой ни мътен влече, слана попари, засух беше – в земята зърно се опече“. Тогава описваното в нея време на такива бедствия…
Българският преход между „края на историята“ и „капитализма…09 март 2020Известно е, че една от задачите, които са си поставяли винаги и си поставят философите, е била дефиниране на най-общите характеристики на епохата, в която живеят, схващането на духа на времето, за да може на тази основа да се дефинира накъде върви човечеството и какво трябва да правят държавите и…
Биотероризъм, биовойни и бъдещето на човечеството28 февруари 2020Една от реалностите, в които живеем през последните 2 – 3 години, са епидемии и пандемии. За тези години бяха унищожени стотици хиляди животни, заразени с опасни и смъртоносни вируси. А в света те са милиони.  Сега епидемията, която се превръща в пандемия, върви по хората, помита голяма част от…
Капитан Петко войвода, хаджи Иванчо Пенчович и битката…07 февруари 2020120 години от смъртта на Капитан Петко Войвода Днес се навършват 120 години от смъртта на един от най-великите българи в нашата история – Капитан Петко Войвода (6 декември 1844 г. - 7 февруари 1900 г.). Петко войвода е тракиец от Югоизточните Родопи и то от Доган (Дуван) Хисар, в…
Повечето хора по света не харесват капитализма и…03 февруари 2020Мнозинството от хората по света не харесват капитализма, показват излезлите тези дни данни на Edelman Trust Barometer за 2020 г. Това е най-новото глобално изследване на доверието в капитализма и неговите институции, което компанията „Еделман“ провежда ежегодно в продължение на вече две десетилетия.  Според  него нито една от четирите основни…
Неолибералният капитализъм е на 100 секунди от  Апокалипсиса25 януари 2020През 1945 г. учените, които участват в проекта Манхатън по създаването на ядрената бомба започват да издават „Бюлетин на ядрените учени“ към  Чикагския университет. Две години по-късно те създават символичен „Часовник на Апокалипсиса“, използвайки образа на апокалипсиса, въплътен в идеята за „дванадесетия час“, за да предупреждават човечеството чрез преместването на…
Новата нормалност – бунтове, протести и войни по…18 януари 2020Проучване на тенденциите в 125 държави показва, че в 75 от тях през 2020 година могат да се очакват изблици на недоволство от съществуващия неолиберален порядък Преди 30 години влязохме в един свят, за който глуповатият перестройчик Горбачов обясняваше, че ще бъде свят на „взаимна зависимост по сигурност“. Оказа се…
„Хитростта на разума“ ще ни води на Изток,…13 януари 2020„Хитростта на разума“ или „иронията на историята“, както казваше германският философ Хегел, ще ни води през идващото десетилетие на Изток, а не на Запад. Т.е. в посока, съвсем различна от тази, която си въобразяват нашите родени в развалините на перестройката „демократи“ и „либерали“. Онези, които от 30 години повтарят, че…
Какво идва? Войни, революции, колапс на държави, катастрофални…09 януари 2020Светът в момента се вълнува от това ще доведе ли сблъсъкът между САЩ и Иран до Трета световна война, или не. Кой ще бъде неблагоразумният и дали войната ще може да се спре. Всъщност ставащото между САЩ и Иран е само малко парченце от пъзела на днешния капитализъм, в който…
През 2019 г. още повече млади американци харесват…02 януари 202070% от младите американци от поколението между 18 и 38 години заявяват през 2019 г., че е „вероятно“ или „много вероятно“ да гласуват  за социалист. При това техният дял в сравнение с миналата 2018 г. нараства. Тези, които категорично заявяват, че ще гласуват за социалист, са се увеличили за една…
Равносметката на 2019 г.: усещане за самосбъдваща се…30 декември 2019Равнището на неравенство днес е такова, каквото е било преди 90 години, когато избухва световната финансова криза, чийто резултат са възходът на фашизма и най-кървавата война в историята на човечеството В края на годината обичайно се правят равносметки. Тази година – не само за последните 12 месеца, но и за…
Равносметката на 2019 г.: глобално недоволство срещу глобализирания…22 декември 2019Управляващите все повече не могат, а управляваните все повече не искат да бъдат управлявани от тях – нещо, на което в други времена са казвали „революционна ситуация“ В края на 2019 г. безброй анализатори по света говорят, че се намираме в повратна точка – разпада се неолибералният порядък на глобализирания…
Мумията на „комунизма“ или мумията на неолибералния капитализъм…16 декември 2019Тези дни някакъв  господин постави за кратко време паметник на мумия в центъра на София, обявявайки, че това било символ на остатъците на „комунизма“, които все още били в главите на българите. Дали обаче това е така? Не е ли реалността съвсем различна и главите на голяма част от българите…
Лъжата за „преход към демокрация“01 декември 2019През 2014 година учени от Принстънския университет направиха голямо проучване на това, което наричат „демокрация“ в САЩ и публикуваха свое изследване, в което се констатира, че формално там се говори, че има демокрация, но реално това е олигархия.[1] През май 2019 г. проф. Робърт Райх, който е известен американски икономист…
Моралният разпад на политиката, семейството и училището28 ноември 2019У нас немалко се говори през последните години за разпада, унищожаването, разграбването на селското стопанство, индустрията, образованието и здравеопазването.  Не по-малки са обаче духовният и моралният разпад в резултат на реставрацията на капитализма след 1989 г. Морален разпад на политиката, семейството, училището. Знаменитият немски философ Имануил Кант пръв употребява през…
След 30 години американска демокрация – в САЩ…17 ноември 2019У нас вече цяла седмица медиите обясняват към какво светло бъдеще сме вървели през последните 30 години. Бъдеще по модела на новия ни наставник и „голям брат“, който ни прати Ран и Ът, както и Соросовите НПО-отряди, за да ни казват какво да правим и как да го правим в…
10 ноември 1989 г., буржоазната революция и защо…10 ноември 2019Днешната доминираща по подконтролните медии либерална пропаганда у нас нарича станалото на 9 септември 1944 г. преврат, а резултатът от него „режим“. Всъщност на 9 септември 1944 г. се поставя началото на революция, тъй като резултатите са качествена промяна на отношенията на собственост върху средствата за производство и свързаните с…
Лъжи и реалности 30 години след падането на…09 ноември 2019Важен елемент на неолибералната идеологема за „отвореното общество“, с която се наложи глобализираната неолиберална демокрация под американски контрол, бе „свалянето на границите“.  И днес по всички телевизии у нас повтарят 30-годишната неолиберална мантра какво велико събитие  било станало и как дошли „свободата“ и „демокрацията“,  когато била бутната Берлинската стена. Възторжено…
Омразата и пошлостта при  неолибералния капитализъм от Америка…05 ноември 2019Либералните идеолози на капитализма у нас говорят против „езика на омразата“, но в глобален план това, което започва да доминира през последните години е означено  с добилите популярност по света англоезични термини „хейтър“ и „хейтърство“. Тези дни eдно от най-старите и авторитетни, излизащо от 1857 г. досега, американско списание „Атлантик“…
Пет прояви на политическа деградация и криза на капитализма…29 октомври 2019В България преди три десетилетия започна преход към неолиберален капитализъм, който засили по-ускорено от всякога всякакви възможни противоречия, водещи до кризи, войни, разпад, национализъм, реабилитация на фашизма и нови негови версии. Най-важното от тези противоречия е невижданото по скоростта си нарастване на социално-класовото неравенство, в което българският капитализъм е сред…
Перспективите за нови войни на Балканите  и балканизация…25 октомври 2019От Освобождението насам съдбата на България и на Балканите, пренаписването на тяхната история и смяната на „големите началници“, които дърпат конците на политиците, са били зависими от геополитическите процеси. В периодите на нарастваща криза на капитализма и променящи се геополитически баланси на силите, при което протичат глобални войни или прокси…
Четири социално-икономически противоречия тресат капитализма от Америка до…13 октомври 2019Капитализмът – макар и с кризи, противоречия и войни –  създава нарастващо богатство. Разпределението на това богатство обаче става все по-неравно и то се концентрира в ръцете на едно малцинство, докато обществото във все по-голяма степен се тресе от масовото усещане за несправедливост на системата. Точно това стана през последните…
Къде повече се ненавиждат, в българския или в…01 октомври 2019Известно е, че едно от проявленията на кризата и разпадните процеси на неолибералната демокрация са отношенията между различните политически сили в нейния бастион – парламента. Според либералната традиция, за разлика от класическата марксистка традиция, се смята, че между различните социални групи и класи няма антагонистични, т.е. несъвместими интереси, че те…
Десните са по-неинтелигентни и по-малко състрадателни, твърдят белгийски…19 септември 2019Към политически десни възгледи се придържат хора с по-ниско равнище на интелигентност, показват редица изследвания на психолози, занимаващи се с политическа и когнитивна психология. Ще обърна внимание на две такива изследвания, проведени във Великобритания и Белгия. Първото е публикувано в списание „Психологическа наука“ и показва, че когнитивните способности на човека…
Либералната демокрация си отива. Спите ли спокойно, деца?14 септември 2019„Комунизмът си отива, спете спокойно деца“, пееха през 1990 г. новородените в разпадните процеси на съветската перестройка „демократи“ и „либерали“ у нас. И пренасочиха посоката на развитие на страната към неолиберален капитализъм, представян като „демокрация“. Започнаха да обясняват как досега сме се били отклонили от магистралния път на историята, вървели…
От капитализма преди 9. IX.1944 г. през социализма…09 септември 2019Родените преди 1944 г. у нас са живели в три епохи – на първия български капитализъм, на държавния социализъм и на втория български неолиберализиран и глобализиран капитализъм под американска хегемония. През всяка от тези епохи сме се сравнявали с развитите капиталистически страни и сме се опитвали да ги догоним. Още…
Съдбата на Източна Европа и България през призмата…02 септември 2019На 31 август 2019 г. на 88-годишна възраст почина световноизвестният макроисторик, макросоциолог, философ на историята, създател на влиятелната научна теория за света-система, или теория за световните системи, Имануил Уолърстейн. Дългогодишен директор на Центъра „Фернан Бродел“ в Ню Йорк,  президент на Световната социологическа асоциация през 1994-1998 г., автор на 33 книги…
Класовото неравенство в образованието при днешния неолиберален капитализъм31 август 2019Възможностите за развитие чрез образование при днешния неолиберален капитализъм са предопределени от класовото неравенство. Днес, когато и България бе вкарана в този капитализъм с крясъци „демокрация“ и с желание да бъде разграбено и разрушено всичко останало от времето на социализма, неравенството е по-голямо от всякога през последните два века. Това…
Системата на капитализма увеличава гладуващите и умиращите от…22 август 2019Всеки девети човек в света си ляга гладен. Не защото пази диета, а защото няма средства да се нахрани. При все че днешните икономики произвеждат повече хранителни продукти, отколкото през всеки друг период в историята. Същевременно човечеството бракува или  изхвърля около една трета от произведената храна – 1,6 млрд. тона…
Как „китайската мечта“ измества американската15 август 2019В продължение на много десетилетия САЩ бяха рекламирани като „страната на неограничените възможности“, в която всяко дете може да стане президент и всеки – в зависимост от способностите и трудолюбието си – да достигне всичко. Това бе част от така нар. „мека сила“, с която през последните два века тази…
„Файнаншъл таймс“ обяви, че времето на неолибералния капитализъм…11 август 2019Какви времена дойдоха, вестникът на световния капитал да говори с по-ляв език от нашите системни политици, преклонили главица и изградили хипернеолиберална капиталистическа система     „Файнаншъл таймс“ е единият от двата най-знаменити вестника на световния капитал. За лондонското Сити той е това, което за  американския финансов капитал от Уолстрийт е вестник …
Преходът към капитализъм и налагането на неолибералния морал…03 август 2019В България капитализмът се завърна не във версията си на капитализъм със силна национална държава, както преди 1944 г., а като глобализиран неолиберален капитализъм, внесен отвън. С него бяха внесени и съответните неолиберални морални ценности, предлагани като „евроатлантически“. Тези ценности, наложени като хегемонно съзнание чрез новите идеологически механизми, медии, неправителствени…
Част от американската олигархия реагира на новия „Комунистически…27 юни 201919 американски милиардери публикуваха на 24 юни в „Ню Йорк Таймс“ открито писмо „В подкрепа на данък богатство“ до политиците, издигнали своите кандидатури за президентските избори през 2020 г. (1). В него те призовават да се въведе „умерен данък богатство на 1/10 от най-богатия 1% от американците, т.е на нас“.…
„Ню Йорк Таймс“ публикува нов Комунистически манифест23 юни 2019 Наскоро „Ню Йорк Таймс“ – един от най-авторитетните световни вестници, чиито издания (печатно и електронно) имат милиони читатели всеки ден, публикува нов „Комунистически манифест“, озаглавен „Светът е хаос. Нуждаем се от напълно автоматизиран луксозен комунизъм“ (1). Става дума за виждане как ще изглежда светът и накъде ще върви той от…
САЩ имат над 19 пъти повече бедни от…13 юни 2019Според линията на бедност на Световната банка бедна е онази част от населението, която разполага с по-малко от 1,90 долара на ден. През 2015 г. в Китай само 0,7 % от населението са под това равнище. Или  9,9 млн. от 1397 млн. души. За сравнение, през 1981 г. бедните в…
Тръмп лъже, а американците бягат от САЩ08 юни 2019В условия на криза и разпад на обществата, когато нараства масовата ирационалност, по-големи шансове за успех като политици имат два типа личности, носители на тази ирационалност – с повишено равнище на психопатия, неадекватно его, нарциси или нагаждачи и нищожества, които в нормални времена са в периферията на обществения живот. Според…
Мнозинството европейци очакват разпад на неолибералния ЕС26 май 2019Проучване на Европейския съвет за международни изследвания тези дни показва шокиращи данни за очакванията на европейските граждани за бъдещето на ЕС. Повече от половината анкетирани смятат, че той ще се разпадне през следващите години, макар подкрепата за него днес да е висока. Независимо от това как гласуват на европейските избори,…
Джордж Фридман: Американските университети са в криза14 май 2019Америка според проф. У. Астор преживява „национална трагедия“ в образованието, подкопавано от неолибералния пазар, корпоративна алчност и краткосрочност на хоризонта на мислене. Тръмп говори, че харесвал повече слабо образованите. Те стават все повече и лесно могат да бъдат привлечени за привърженици [caption id="attachment_5901" align="alignnone" width="840"] Публикация на Джордж Фридман в…
Американската олигархия уплашено говори за „класова война“ и…07 май 2019„Класова война“ и „революция“ са думи, забранени за системните леви партии и лидери в Европа и в България. Ако ги питаш за това, ще се направят, че не са чули и не знаят какво означава. В същото време се оказва, че съдържанието на тези думи и опасностите, които носят, тресат…
Нужният ни днес повече от всякога 1-ви май!01 май 2019Днес е празник на труда! Но какъв е неговият делник?! 356 дни в годината реално са празник на капитала! Не просто на българския, а на глобалния капитал на системата на неолибералния капитализъм, в която сме включени и ние, която изсмуква и нас. Получавам поздравления от рода на: „Вечно сияй, Труд,…
Кой политик e най-голeмият лъжец днес?29 април 2019Всяка година в света излизат стотици класации по различни показатели. Досега не съм срещал обаче световна класация на най-големите лъжци в политиката. Макар че вече има конкретни данни за американския президент. Даже е установен дигитален алгоритъм, който да брои лъжите му. Според днешния брой на „Вашингтон пост“ досега Доналд Тръмп…
Добра новина за Америка: в България неравенството расте по-бързо…24 април 2019 Вчера  медиите съобщиха за някакъв български супебогаташ, който си купил огромно имение в Бевърли Хилс за 34.5 милиона долара и шашнал дори американците. И това е само един от супербогатите, родени от 30 годишния път, наречен у нас с либералната идеологема „преход към демокрация“, прикриваща разграбването и унищожаването на построеното…
Неолибералният капитализъм убива все повече хора от глад01 април 2019Тези дни излязоха данни от ново научно изследване как през 1943 г. Великобритания, ръководена от  Уинстън Чърчил, съзнателно е предизвикала масов глад в индийския щат Бенгалия и изтрепала 3 милиона души (1). Хитлер е убил 6 милиона евреи и това се нарича геноцид, а самият Хитлер е злодей. Чърчил е…
 Тръмп иска „Америка първа“, но светът смята, че…16 март 2019Тези дни бе публикувано ежегодно световно проучване на агенция „Галъп“ (не българската, а глобалната аналитична, изследователска и консултантска агенция), направено в 134 държави на планетата (1). В него се прави рейтинг на възприятието на хората в света за това кой има най-голямо одобрение като световен лидер. Сравняват се позициите на…
Америка се проваля в търговията, да му мислят…11 март 2019През 1992 г. в програмата си, с която дойде на власт, Бил Клинтън обяви „икономизация на външната политика“. Външнополитическите институции ще имат като основна своя задача прокарването на американските интереси навсякъде по света, да се борят за печалбата на американските корпорации. Това стана основна задача на посолствата, които трябваше да…
Уорън Бъфет: „Води се класова война и ние,…26 февруари 2019Тези дни Уорън Бъфет, третият най-богат човек в света, с 84,3 млрд. долара нетно богатство през 2018 г., заяви, че богатите не се облагат достатъчно с данъци в сравнение с останалата част от американското население. И това при положение, че процентът, с който се облагат богатите в САЩ, е няколко…
Психопатията на Тръмп и неолибералният капитализъм21 февруари 2019Откакто се кандидатира за президент и до днес за Тръмп излизат много книги и статии, които го определят като психопат, нарцис, сексист и какво ли още не. В Гугъл фразата „Тръмп е психопат“ се среща в 2160 сайта, а „нарцисизмът на Тръмп“ – в 12 000. Редица от предложенията за…
Луков марш  и глобалният възход на фашизма16 февруари 2019Тези дни разговарях с възрастен софиянец, стана дума за Луков марш и той ми каза: „Знаеш ли, помня София преди 9 септември 1944 г. като дете, но не си спомням тогава да съм виждал толкова пречупени кръстове, колкото могат да се видят през последните години по стените на сгради, тоалетни…
Страхът и омразата все повече ще дестабилизират света09 февруари 2019През последните години хиляди анализатори и изследователи говорят за нарастваща неопределеност, конфликтност, кризисност. Те са резултат както на гигантския скок в неравенството и неравновесията в глобалните пазари, така и на промени в глобалното разположение на силите поради прехода от монополярен, доминиран от САЩ неолиберален капитализъм към мултиполярен свят, в който…
Капитализмът е система, изградена върху геноциди и морета…02 февруари 2019Капитализмът е система, която в своята петвековна история е убила стотици милиони хора, повече от която и да е друга обществено-икономическа формация в историята. И това е обяснимо. Самата логика на неговото функциониране предполага насилие, смърт и убийства. Самото поставяне на основите на капитализма е свързано с океани от кръв…
Лявото между 40-те години на XIX век и…27 януари 2019  До революционната вълна в Европа през 1848 г. една след друга са противопоставени либералната и консервативна идеология, партиите на промяната и партиите на статуквото и разграничението между леви и десни преди всичко в тези рамки. През ХІХ в. тези понятия са аналози също и на противопоставянията радикалност и умереност…
Възникването на лявото между 1789 г. и 40-те…25 януари 2019Лявото е една от най-трудно податливите на каквато и да е строга дефиниция политическа категория. Във всекидневния политически жаргон, чрез който се извършват идентификации и самоидентификации на политическите сили, в него се включват такива характеристики като стремеж към промяна; поли­тически идеали като справедливост, равенство, демокрация; анти-капитализъм; колективизъм (солидарност) и т.н.…
САЩ подкрепят хиляди НПО-та в света, а са…22 януари 2019В света днес съществуват около 10 милиона неправителствени организации, занимаващи се с различни дейности, като финансирането на огромната част от тях идва от правителствата, големите корпорации или представители на 1 % най-богати олигарси, които по този начин си създават позитивен имидж и успяват да въздействат по различни начини върху политиката…
Китай печели търговската война с Америка16 януари 2019През последните години възходът на Китай  роди търговската война на Тръмп срещу него с надеждата, че така той може да бъде спрян и върнат назад, а Америка да стане „отново велика“. Започна мултиполярна битка за запазване на американската хегемония и спиране на тенденцията Китай да заеме мястото на САЩ като…
Краят на Меркел е край на досегашните Германия…26 декември 2018Германия досега беше ядрото, носещата сила и най-мощният двигател на развитие на ЕС. В нея през XIX век се създава алтернативна на либералната британска класическа политикономия  историческа школа в икономическата наука и при Бисмарк се раждат първите ярки проявления на бъдещата социална държава. В нея и двете системни партии след…
Уорън Бъфет, Джордж Сорос, Еманюел Макрон и класовата…22 декември 2018Терминът „класова война“ звучи вероятно кошмарно за депутатите от българския парламент и те не биха го произнесли в разправиите помежду си. И това не е случайно. Думи като „класи“ и „класова борба“ се свързват с Маркс и Марксовата традиция, които за системните партии изглеждат останали в миналото. Левите партии, свързани…
Системната криза на неолибералния капитализъм и „завръщането на…16 декември 2018От времето, когато Маркс формулира своите идеи, до днес тяхното влияние и измененията, които претърпяват, преминават през различни етапи, свързани с промените на капитализма. Можем да разграничим три големи цикъла на капитализма Те са свързани с възходящо натрупване на капитала, с кризи, глобализация и деглобализация, мултиполярност и монополярност, технологични революции,…
Коя е „системата“ и как „ни убива“?30 ноември 2018Майките на децата с увреждания протестират от доста месеци, носейки черни фанелки с надпис „Системата ни убива“. Дори Слави Трифонов бе облякъл и  интервюира премиера с такава фанелка, без да успее да го притесни и да го накара да обясни за коя система става дума и как тя ни убива.…
Протестите и кризата на неолибералната идеологическа хегемония26 ноември 2018Над сто хиляди души протестират през последната седмица във Франция, където сблъсъците и ранените говорят, че след като системните партии в тази страна отидоха на боклука на историята, там ще бъде захвърлен и изглеждащият антисистемен Макрон. Едва 25% от французите имат доверие в него само след година и половина управление,…
Масовите протести и демагогиите на прехода към капитализъм20 ноември 2018През последните дни на масови протести недоверието и омразата към политиката и политиците у нас достигнаха равнища, непознати от 1934 г. и Деветнадесетомайския преврат насам. Либералната демокрация като цяло и нейните идеолози и изразители губят доверие. Вече повече от четвърт век политиците взаимно се обвиняват, че са корумпирани, мошеници, управляват…
Българският преход към капитализъм през очите на Томас…10 ноември 2018Днес се навършват 29 години от началото на прехода към капитализъм, либерално маскиран идеологически като „преход към демокрация“. Какво стана за тези 29 години? За да си обясним това нека се обърнем към двама знаменити мислители, които описват аналогични етапи на преход към капитализъм в историята – Томас Мор, описващ…
Франсис Фукуяма: „Социализмът трябва да се завърне“17 октомври 2018Франсис Фукуяма стана знаменит през 1989 г., обявявайки, че либералната демокрация е най-висшето състояние на човечеството, своеобразен „край на историята“. Не може да бъде измислено нищо по-добро от нея, след като съветският държавен социализъм започна да се разпада. Всички трябва да станем „демократи“ и ще живеем в райското блаженство на…
Русофобията: теория и емпирия13 октомври 2018Понятието „русофобия“  е формулирано за първи път от Фьодор Тютчев,  поет и дългогодишен руски дипломат в Европа, в няколко негови статии през 40-те години на ХIХ век. Употребява го във връзка с революциите в Европа от 1848 и 1949 г., на които Русия реагира негативно и дори помага за провала…
Неолиберализиралата се социалдемокрация се срива и може да…13 септември 2018„Един призрак дебне европейските левоцентристки партии“ – написа през миналата година вестник „Гардиън“ – „призракът на ПАСОК“. На изборите през 2009 г. тази изглеждаща много мощна социалдемократическа партия спечели 43,9% от гласовете в Гърция. Само 6 години по-късно обаче катастрофира с нищожните 6,3% (1). Тогава това изглеждаше като локална ситуация…
9 септември 1944 г. и индустриализацията на България09 септември 20189 септември 1944 г. заварва България като страна, в която със земеделие, горско стопанство и риболов се занимава 79.8 % от активното население. Селскостопанската земя е разделена на близо 12 милиона малки парчета, поради което и равнището на производителност в селското стопанство е много по-ниско в сравнение със  Западна Европа.…
Проф. Робърт Райх: "Следващата голяма катастрофа  идва!"04 септември 2018„Следващата голяма катастрофа идва“, заяви тези дни проф. Робърт Райх, служител в администрацията на президентите Джералд Форд и Джими Картър,  министър на труда при  Бил Клинтън. Имах шанса да се запозная с него през 1992 г., когато като гост професор във Вашингтон посетих мозъчния тръст на Демократическата партия „Прогресив полиси…
Пътят на Фукуяма от  Америка като най-висше състояние…30 август 2018През февруари 1989 г. Франсис Фукуяма, млад 36 годишен аналитик от известния американски мозъчен тръст „Ренд корпорейшън“, на който предстоеше да заеме нов пост на заместник директор по планиране на политиката в Държавния департамент на САЩ, изнесе лекция в Чикагския университет, посветена на промените в международните отношения в резултат на…
Психически болен човек ли е Доналд Тръмп?23 август 2018През последните три десетилетия България се намираше в преходното състояние на разпад на една система и преход към друга. То бе характерно с изплуването като че ли от нищото към високите места в управлението на държавата на случайно попаднали агресивни и нарцистични фигури, които допълнително засилваха хаоса и разпадните процеси.…
Нарастващата експлоатация и появата на Маркс 3.023 август 2018 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ цикли в развитието на капитализма са свързани и с периоди на силно нарастване на експлоатацията и неравенството във времена, когато един световен хегемон налага доминирането на пазарните отношения и ускорена финансиализация. След Тридесетгодишната война в Европа между 1618 и 1648 г. възходът на капитализма протича с постепенно преместване на…
Неолиберализмът си отива! Ще спите ли спокойно, „деца“?19 август 2018Началото на прехода към американизирания неолиберален капитализъм у нас бе съпроводено с възторжената песен „Комунизмът си отива, спете спокойно, деца“. Тя стана един от химните на „демократите“, родени от Горбачовата перестройка, които обясняваха, че „Времето е наше“ и скоро ще влезем в царството Божие. Това царство Божие бе наречено „демокрация“.…
Възход на либералната демокрация и неолибералната ѝ деградация07 август 2018До ХIХ век капитализмът се развива в условия на липса на каквото и да е проявление на феномена демокрация. Идеята за демокрацията, и то във версията на многопартийна представителна демокрация, ще се разгърне постепенно в най-развитите западни държави след 30-те години на ХIХ век с увеличаването на градското и образовано…
Кризисният неолиберален капитализъм - от „отворено общество“ към…20 юли 2018Проблемът за емигрантските вълни се превърна в последните години в най-острият проблем, вълнуващ обществата, играещ роля в предизборните кампании, водещ до противоположни оценки и гледни точки. Степента на неговата острота е толкова силна, че той доведе до неочаквани събития като Брекзита във Великобритания и игра важна роля в избора на…
Русия намалява военните разходи, НАТО ги увеличава, 1…13 юли 2018Срещата на лидерите на страните от НАТО в Брюксел  приключи с триумфалните думи на Тръмп, че е постигнат голям успех, защото европейските държави са се съгласили да ускорят нарастването на своя военен бюджет до 2 % от своя БВП. Всички се тупат по гърдите, че вече ще могат да се…
Китайците идват! Мислете му!06 юли 2018През 90-те години на миналия век, изпитвайки една студентка – задочничка, се заговорих с нея. Каза ми, че работи в Дирекцията на полицията в София и се занимава с регистрацията на чужденците. Попитах я кои са най-бързо увеличаващите се чужденци у нас. Отговори ми: „Китайците! И никога не умират. Когато…
Социализмът и неолибералният капитализъм – къде    държавата…05 юли 2018През 2012 г. Франсис Фукуяма, гуруто на нашенските и на всички източноевропейски „демократи“, наложили неолибералната държава през 1990-те години, се оплака, че китайската система „може да взема бързо големи, сложни икономически решения, сравнена с агонизиращата политическа парализа, овладяла САЩ и Европа през последните години“ (1). Какво се оказа? Лидерите на…
Четвъртата световна война вече е в ход30 юни 2018В масовата словоупотреба  на думите досега е имало две световни войни и има нарастващи страхове от трета световна война. Опирайки се на идеята за промените в природата на войните и на това, че войните не са само въоръжен конфликт на въоръжени сили, а нещо повече от тях, в тази работа…
Трите свята, в които живях... И началото на…16 юни 2018През 1942 г.,  след като написва своята носталгична книга „Светът от вчера“ за отишлия си в историята, изглеждащ някога като че ли вечен, универсален, с перспективи за бъдещето свят преди 1914 г.,  знаменитият писател Стефан Цвайг се самоубива заедно с жена си. Неговият свят вече го няма, има нещо чуждо,…
Как капитализмът като система уби след 1989 г. …12 юни 2018(Откъс от студията „Възможно ли е морално равенство в условията на социално-икономическо неравенство“ в сборника „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“, С., Авангард Прима, 2018) Изследване на учени от Масачузетския технологичен институт показва, че 1 % най-богати американци живеят средно около 15 години повече, отколкото…
Очакванията за светло неолиберално бъдеще напълно се сринаха21 май 2018– Проф. Проданов, във Ваши публикации споделяте, че навсякъде в света, сегашната неолиберална глобализация е в криза. Има ли вълна на преосмисляне на неолибералните ценности и на какво се дължи тя? – Такава тенденция има. Оценката не е само моя, а на много международни наблюдатели и анализатори. И най-авторитетните списания…
За насилието и демагогията  на българския преход към…20 май 2018Каква е адекватната теоретически концептуална позиция, от която можем да си обясним демагогията на прехода към неолиберален капитализъм в България? За да заема тази позиция ще предложа едно нелиберално и несистемно разбиране за демагогията, различаващо се от хегемонните идеологеми в това отношение, наблюдавани у нас, в Европа и САЩ. Тази…
Маркс възкръсна05 май 2018И негови пророци са „Ню Йорк Таймс“, „Гардиън“, „Икономист“, „Индипендънт“ Преди два месеца излезе от печат второ издание на книгата на известния австралийски философ  Питър Сингер, озаглавена „Маркс: Кратко въведение“. В нея той пише: „Влиянието на Маркс може да бъде сравнено с това на големи религиозни фигури като Христос и…
След всеки Първи май българинът става все по-беден01 май 2018  На всеки Първи май политиците в България говорят прочувствено за трудовия човек – че той имал нужда от повече справедливост и по-малко бедност. Говорят тези неща сякаш в останалите 364 дни на годината наистина работят за труда, а не за капитала. И чакат да им вярваме. Да, ама всеки…
Класовата политика по отношение на зъбите26 април 2018През 1784 г. на Джордж Вашингтон, първи президент и и основател на САЩ, са направени нови зъби, извадени преди това от устата на неговите роби (1). Той е един от най-големите робовладелци в Америка и трябва да има зъби. За робите такова право не се полага. И смята за естествено…
Илюзията „Преход към демокрация“10 април 2018За сведение на онези, които получават огромни грантове от стотици хиляди левове, за да правят списъци на „антидемократичните медии и автори“ в България, тезата, че демокрацията е илюзия, принадлежи на световно известни фигури като професорите Имануил Уолърстейн в САЩ и Жан Бодрияр във Франция. Имануил Уолърстейн бе в определен период…
Какво става за 1 минута при "социализма с…04 април 2018През тази година се навършват 40 години от началото на реформите, започнати от Дън Сяопин в Китай по изграждането на „социализъм с китайски характеристики“. Неотдавна вестник „Женмин жибао“ – най-влиятелният вестник в Китай, излизащ в тираж от 2, 8 милиона броя, направи серия от видео материали във връзка с наскоро…
Битката между Русия и Запада на територията на…19 март 2018От перестройката до днес тя мина пет етапа Между 1944 и 1985 г. България е от едната страна на биполярния свят в битката между СССР и Запада. Перестройката поставя началото на радикални промени в геополитическата ситуация в нейната съдба. Те минават пет етапа, тресящи страната и  политическите елити, които в…
Води се Четвърта световна война. Балканите влизаме в…05 март 2018  Интервю на Таня Джоева - Проф. Проданов, излезе новата ви книга „Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът?“ Накъде върви наистина и къде е мястото на България в него? На чия страна сме в Четвъртата световна война, както определяте вие сегашния период? - В търсенето на отговор…
Властта не отчита, че на хората им е…02 март 2018  - Проф. Проданов, в новата си книга „Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът?“ вие твърдите, че днес в света се води битка за миналото, а не за бъдещето. Обяснявате го с края на неолибералния модел и нарастващото социално неравенство. БСП, според вас, трябва ли да влиза…
Френските концентрационни лагери през XIX и XX век   20 февруари 2018  Франция е сред държавите от капиталистическия център, която както и САЩ, Великобритания и Канада практикува създаването и използването на концентрационни и трудово изправителни лагери през ХIХ и ХХ век. По време на завладяването на Алжир през 1830-те години френската армия затваря голямо количество алжирци в така нар. „палаткови градчета“…
 Американските концентрационни лагери от 1838 до 2018 година18 февруари 2018САЩ са първите, които започват да затварят групи от хора в определени зони със забрана да се излиза извън тях, което е една от характеристиките на концентрационните лагери. Америка е страна, в която на всеки преломен етап от историята ѝ от първите десетилетия на  ХIХ век насам са създавани концентрационни…
Британските концентрационни лагери17 февруари 2018Концентрационните лагери са явление, създадено и използвано най-напред активно от държави като Великобритания, САЩ, Франция, Испания, които първи успяват да използват нарастващите технологични възможности на човека и възхода на инструменталната рационалност за осъществяване на широкомащабно насилие. След това можем да го срещнем и в други страни, но тези, които са…
Защо се говори, че няма ляво, няма дясно11 февруари 2018  Тази статия е публикувана във в. "Труд" на 16.08.2016 г. Препечатваме я по повод на предстоящата дискусия на членовете на Клуб "24 май" на тема: "Ляво – дясно, национално - глобално", която ще се състои на 18.02.2018 г. (бел. ред.) От високо равенство България в момента е с най-голямо…
Системни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви…07 февруари 2018След като обогати науката и знанието с такива забележителни трудове като „Познание и ценности“, „Биосоциални ценности“, „Глобалните промени и съдбата на България“, „Насилието в модерната епоха“, „Теория на българския преход“, „Бъдещето на философията“ и още много други, изтъкнатият български философ чл. кор. проф. дфн Васил Проданов предлага на публиката новото…
За съжаление прогнозата ми се сбъдва26 януари 2018  Само седмица след като я направих, до ядрения апокалипсис остават само 2 минути Преди седмица публикувах статия, озаглавена „Ядреният апокалипсис изглежда все по-близо – остават по-малко от 2.5 минути“. В нея се говореше за приближаващата се опасност от ядрена война, която от 40-те години на ХХ век се мери…
Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма24 януари 2018Прочетете статията на проф. Васил Проданов "Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма" в сборника "ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА XX ВЕК - ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ" - материали от научна конференция, организирана на 27-28 октомври 2006 г.  от Университета за национално и световно стопанство София. Проданов. Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма,2006
Пропагандната и идеологически манипулативна роля на идеята за…24 януари 2018Днес основен инструмент за манипулация и фалшификация на нашата история до 1989 г. е характеризирането й като „тоталитаризъм“. Във връзка с промените на съдържанието на учебниците по история в момента по телевизиите шестват пещерни антикомунисти и ни обясняват как трябвало да се обясни на децата при какъв страшен „тоталитаризъм“ се…
Ядреният апокалипсис изглежда все по-близо – остават по-малко…18 януари 2018  През 1983 г., по времето на Рейгън и Андропов, когато студената война бе възобновена и започна разполагането на нови американски ракети в Европа, станах член на създадената от група американски философи организация „Международни философи срещу ядреното всеунищожение“ и написах в списание „Философска мисъл“ статия, озаглавена „Ядрената война и моралът“.…
Къде би отишъл, кого би привлякъл за приятел…10 януари 2018Известно е, че когато в средата на ХIХ век се налага да бяга от Париж и Брюксел, Маркс се колебае дали да замине за САЩ, където по това време в Тексас има голяма немска общност, и даже прави някои стъпки в тази посока, но накрая философски предпочита да отиде в…
Идеологическата битка за Октомврийската революция25 декември 2017Големият британски историк Ерик Хобсбаум, който остана лоялен член на комунистическата партия на Великобритания до нейния разпад, написа в края на 80-те години „Епоха на крайностите: Краткият двадесети век (1914–1991 г.)“ – допълнителен том към неговата знаменита трилогия за „дългия ХIХ век“. „Епохата на крайностите“ започва с Октомврийската революция и…
Неолиберализмът си отива, спете спокойно, деца!21 ноември 2017Терминът „неолиберализъм” е употребен за първи път още през 1938 г. от немския икономист и социолог Александър Рюстов. Той влиза в активно обръщение обаче след 1979 г., когато във Великобритания премиер става Маргарет Тачър и 1981 г., когато в САЩ президент става Роналд Рейгън и започват да провеждат политика в…
Бъдещето на философията25 февруари 2005Изтегли В центъра на тази книга е съдбата на философите и философията в днешния и утрешния свят. Размишлявайки за това, можем да оценим къде се намираме и ние в този процес и да получим повече ориентация и за себе си и за перспективите си като философи и участници в дейността…