СЪБИТИЯ > Предстоящо
Международна конференция в Санкт-Петербург, посветена на 200 годишнината от рождението на Карл Маркс

29 май 2018

От 30 май до 1 юни 2018 г. в Санкт- Петербург, Русия, в рамките на  XIII Плехановски четения се провежда  международна конференция  на тема „Маркс. Марксизъм. Маркисти“, организирана от Института по философия към Руската академия на науките. Конференцията е посветена на 200 годишнината от рождението на Карл Маркс и 100 годишнината от смъртта на Г. В. Плеханов.

В конференцията ще вземат участие проф. Васил Проданов с доклад на тема „Критерии за класификация на видовете марксизъм“, проф. Боян Дуранкев с доклад на тема „Карл Маркс за индикаторите за преход от капитализъм към социализъм“, д-р Митко Хитов с доклад на тема „Роза Люксембург: Концепцията за глобална криза на капитализма в контекста на марксистката икономическа мисъл“ и магистър Илия Манчев с доклад на тема „Карл Маркс и законът за стойността – съвременна интерпретация“.

 

Вашият коментар