СЪБИТИЯ > Дискусии
„Богатите в политиката“ – дискусия в Клуб „24 май“

25 август 2018

Каква е връзката „богат – политика“ у нас? Какви са особеностите на българския капитализъм? Как и доколко българският капитал влияе върху българската политика? Какво е възможното и желаното бъдеще на тези взаимоотношения?

Тези и други въпроси, свързани с темата, дискутират в поредната си дискусия  членове на Клуб „24 май“ на среща в Банско на 16 август 2018 г.

В разговора участват проф. Андрей Пантев, проф. Боян Дуранкев, проф. Васил Проданов, доц. Валентин Вацев, проф. Ваня Добрева, проф. Искра Баева и д-р Юрий Борисов.

Вижте видеото.

Първа част
Втора част
Трета част