АКЦЕНТ

08 октомври 2018
Честито на нашия приятел от Клуб "24 май" д-р Ивайло Христов, от днес вече професор в УНСС по организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, история на българската журналистика)! На снимката: проф. Ивайло Христов с председателя на научното жури проф. Любомир Стойков, 8.10.2018.