АКЦЕНТ

22 октомври 2018
Причината за "глухотата"  на българските политици е ясният класов подход, който се представя за експертен. Класика!.. И никой не може да им се сърди. Те защитават своя класов интерес или класовия интерес на своите спонсори. Проблемът е, че я няма втората половина в класическата картина.