Автори

Таня Неделчева

Таня Неделчева е професор, доктор на науките. Работи в Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките. Изследванията ѝ са в областта на етносоциологията, социология на града и селото, идентичностите. Има 8 самостоятелни монографии и 7 в съавторство.

Русофилство и русофобство в България до Втората световна…29 октомври 2018 Историческата съдба на България, определена от нейното геополитическо положение, е неизменно свързана с различни филства и фобства. Тази амбивалентност на нейния исторически път е особено силна при преходите, при завършването на един исторически цикъл и настъпването на друг, при разместване на силите, които определят световната политическа динамика. В българо-руските отношения…