СЪБИТИЯ > Новини
Българското дипломатическо дружество с остра критика към президента и правителството

15 февруари 2019

 Управителният съвет на Българското дипломатическо дружество (БДД) излезе днес с остра декларация по повод смяната на български посланици зад граница.  В нея се твърди, че ръководството на Република България в лицето на президента, министър-председателя и министъра на външните работи флагрантно нарушава българската Конституция.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Управителния съвет на Българското дипломатическо дружество (БДД)

БДД следи внимателно процеса около смяната на българските посланици зад граница. В медиите излязоха имената от третия „транш“ официални български представители в чужбина, съгласувани с президентската институция.

Tези решения предизвикват у БДД сериозно безпокойство. Ръководството на Република България в лицето на президента, министър-председателя и министъра на външните работи флагрантно нарушава българската Конституция и конкретно чл. 4 (1), където се твърди, че: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”. В случая бяха безпардонно нарушени разпоредбите на Закона за дипломатическата служба, както и предписанията на Решение №11/2011 на Конституционния съд на Република България. Закономерно възникват въпросите: ако президентът и правителството нарушават законите на страната, защо гражданите трябва да ги спазват? Ако Конституцията и законите не управляват държавата, кой тогава я управлява? Кой – у нас и в чужбина – би повярвал, че България е правова държава, където се спазва върховенството на закона, ако нейното ръководство го нарушава?

В своето открито писмо до българския президент от 10 август 2018 г., БДД посочи основните членове на Закона за дипломатическата служба, регулиращи изпращането на посланици и дипломати зад граница. Всички те бяха нарушени с новия „транш”: „прелитането” на посланици от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България е факт; не бе направено даже минимално усилие да се намали раздутата политическа квота сред посланиците, която значително надхвърля предвидената в закона; мандатите на не малко посланици бяха удължени произволно от сегашното ръководство на МВнР; незаконната лустрация се утвърди като официална политика и на президентската институция; безпринципното търгуване – аз на теб, ти на мен –  за постове зад граница се превърна в практика. Създадена бе нова категория български емигранти – вечни посланици на издръжка на българския данъкоплатец. Не бе направен дори опит чрез новите назначения да се извади дипломатическата служба от блатото, в което бе поставена през последните години. В споменатото открито писмо БДД посочи, че тези противозаконни практики са крайно демотивиращи за обикновените служители в министерството на външните работи.

По Конституция държавният глава издава укази за назначаване и освобождаване на извънредните и пълномощни посланици на Република България и постоянните представители към международните организации. Поради това смятаме, че именно държавният глава носи главната отговорност, включително политическа и морална, за изпращането на най-достойните и професионално подготвени дипломати като посланици и постоянни представители на Република България зад граница в съответствие със законите на страната. Според нас президентът трябва да бъде стожер на изпълнението на българското законодателство в областта на външните отношения, да мотивира дипломатическата служба за изпълнение на нейните отговорни външнополитически задачи.  За съжаление това не е факт. Не може да се подмине с безразличие и отговорността на правителството, което със системните нарушения на закона за дипломатическата служба го превръща в празен лист хартия. Новите кадрови решения не отговарят на стандартите, утвърдени в правовите държави,  за изграждането и развитието на професионална дипломатическа служба. Те са поредния удар срещу дипломатическата гилдия и особено срещу младите дипломатически служители с изключително демотивиращ ефект.

Както бе декларирано през миналата година, Управителният съвет на  БДД ще представи на предстоящото годишно Общо събрание свой анализ на кадровата политика в българската дипломатическа служба през последните години, с изводи и предложения. При решение на Общото събрание, този анализ на беззаконието и безобразията в дипломацята ще бъде предоставен на сходномислещи неправителствени организации в областта на международните отношения и право, националната сигурност и отбраната у нас и чужбина. Копие от анализа ще бъде предоставен и на българските средства за масово осведомяване.

15 февруари 2019 г