СЪБИТИЯ > Предстоящо
Национална конференция „Европа и Брекзит“

10 април 2019

П Р О Г Р А М А
на
националната конференция „Европа и Брекзит“
 17 април 2019 г.
 Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“

 

 09. 30 -10.00 ч. Регистрация на участниците

Водещ на конференцията: Посланик Валентин Радомирски,
изпълнителен директор на ИИМО

10.00 – 10.20 ч. Водещо изказване: Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи (2005-2009), „ЕС-1: накъде води прецедентът?“

10.20 – 10.30 ч., Проф. д-р Атанас Семов, член на КС на Република България, „Абсурдът БРЕКЗИТ и уроците за Европейския съюз“

10.30 – 10.40 ч., Доц. д-р Борислав Градинаров, ИИОЗ-БАН, BISFRIM, „Европейският проект – от цивилизационно предизвикателство към сделка“

10.40 – 10.50 ч., Посланик д-р Любомир Кючуков, директор на ИИМО, „Брекзит: бягството от криза към кризи“

10.50 – 11.00 ч., Проф. д-р Искра Баева, ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, BISFRIM, „Брекзит и Европейският съюз – защо се стигна дотук и какво ни чака?”

11.00 – 11.10 ч., – Доц. д-р Захарин Марков, Център за изследване на политиките в сигурността и отбраната, „Брекзит – изолирано явление или нова тенденция“

11.10 – 11.20 ч., Посланик д-р Любомир Тодоров, Институт за публична политика, „Европейската идея и Брекзит в геополитическото пространство“

11.20 – 12.00 ч.  Дискусия

12.00 – 12.15 ч.  Кафе- пауза

Дискусия „Европа и Брекзит“

Заявени изказвания (до 6-7 мин.)

Проф. д-р Никола Аврейски, Българско геополитическо дружество, „Светът след Брекзит“

Симеон Николов, директор на Центъра за стратегически изследвания в международните отношения, сигурността и отбраната и главен редактор на expert-bdd.com, „Европейско възраждане“ и Брекзит – последствия за европейската отбрана, сътрудничеството в отбранителната индустрия /PESCO/ и шансовете на България“

Мехмед Юмер, екс-главен редактор на в. „Заман“ за България, „Брекзит в турските медии и бъдещето на отношенията между ЕС и Турция“

Гл. ас. д-р Мариана Тодорова, ИИОЗ – БАН, “Брекзит – един неочакван контрафактичен сценарий”

Гл. ас. д-р Камелия Петкова, ИИОЗ- БАН, „Нагласи към имигрантите и тяхната интеграция в България“

Проф. Витан Стефанов, „Не е нужен ЕС, а европейски ЕС“

Ас. д-р Ива Куюмджиева, ИИОЗ – БАН, „ЕС след Брекзит – кризи на ценностите и кризи на културните политики“

Ас. д-р Христо Христов, ИИОЗ – БАН, „Някои характерни черти на съвременния скептицизъм в Европа“

Проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, „Феноменът Брекзит, промените в Европейския съюз и поуките за развитието на България“

14.00 – Закриване на конференцията