АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Дребни сметки около минималната работна заплата и максималните богатства в България

Боян Дуранкев - 16 април 2019

В случая целта ни е да обърнем внимание на разликата между трудови доходи и доходи от богатства.

Минимални и максимални трудови доходи.

В момента – 2019 г. – МРЗ в България е 560 лв. или 286.33 евро. Пресметнато с добавките на работодателя, тя е всъщност 666.51 лв. От тази крупна брутна сума се приспадат автоматично 231.96 лв. данъци и осигурителни вноски. Така че европейският гражданин от тип „българин“, който е „тройкаджия“ с минимална заплата, трябва да живее дневно с огромните 14,49 лв. Благоденствие на килограми!

С доходи от работна заплата живеят и оцеляват около 80% от българското население. Всъщност доходите от заплата, образно казано, представляват нещо като формата на круша, като „дръжката“ е на около 1-2-3% от работещите, а долната част – на около 40% от трудещите се.

Да обърнем внимание и на дръжката на крушата. Ако си представим една „отлична“ месечна работна заплата в размер от 200 000 лв., то работодателят ще даде още цели… 570.60 лв. ДОО за пенсия, майчинство, безработица, злополука, ДЗПО и ЗО. Следователно, отличникът ще разполага дневно само с 5 988 лв. Без коментар, да живее плоският данък!

Средната работна заплата според НСИ през декември 2018 г. е била 1 205 лв. или 616.10 евро. Не е малка за България.

Кога ще достигнем средното ниво на ЕС по линия на минималната работна заплата?

Средната минимална работна заплата в момента в страните-членки на Европейския съюз (не всички имат и не всички са я показали) в момента е 924,36 евро.

Да допуснем смело, че минималната работна заплата на България се увеличава с 10% всяка година – оптимистична прогноза. През 2031 г. България ще достигне това средно ниво на минимална заплата на ЕС от началото на 2019 г.

Сега реалистична прогноза: минималната работна заплата в България нараства с 4% средногодишно – малко над икономическия растеж на БВП. Точно след 30 години – през 2049 г. – ще достигнем отново нивото на ЕС от 2019 г. Това не ни устройва, понеже пак ще бъдем последни. (Освен ако до тогава в ЕС не влезе Нова Гвинея, с извинение).

Положението изглежда безнадеждно и обречено за България, освен ако (но за това – друг път!)…

Доходи от максимални и по-малки богатства

Да допуснем, че в България има скромно живеещ човечец, който е вложил на депозит в сигурна банка 100 000 000 евро при лихвен процент 2,0%. В края на годината, ако не плати данъци, той ще притежава точно 2 000 000 евро от лихви. Това е еквивалент от 5 479,45 евро дневно или 10 716,95 лв. (пак дневно)!

И ето пример за по-скромен милионер, който има депозит само от 10 000 000 евро. Пак по същите сметки, той ще има за покупка на хляб, домати, сирене и т.н. 1 071,70 лв. дневно, без да има нужда да работи.

Заключение (оптимистично)

При капиталистическа пазарна икономика всеки има шанс! Вервайте им!

Проф. д-р Боян Дуранкев е преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Ръководител е на катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ и част от Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Специалист по глобалистика и стратегическо планиране. Автор е на над 350 специализирани монографии, учебници и статии. Специализирал в Русия,…