АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Брюкселска жмичка

Любомир Шопов - 30 април 2019

Според Тълковния речник жмичка е детска игра на криеница, добре позната в нашата страна. Още по-позната, но в „брюкселски“ вариант  и вече като сериозно занимание, жмичката се играе от възрастните българи.

У нас битуват различни негативни определения за силите, които управляват България след 1989 г. За жалост, с малки изключения за личности и управленски практики, те съответстват на действителността.

Българският тълковен речник помага да разберем смисъла на вече наложилите се в обществото термини:
• шайка – група хора, обединени от престъпни цели;
• мафия – група за организирана престъпност;
• прослойка – обществена група, която се отличава с някакви особености;
• елит – отбрана част от дадена социална група, среда, професия и др.;
• класа – обществена група, обединена от еднакво отношение към средствата за производство и разпределяне на обществения продукт.

С думата „политическа“ отпред всяко от споменатите определения придобива конкретен смисъл, който като правило съответства на етапите от развитието на България през последните 29 години.

В случая, преди изборите за Европарламент, става дума за безкрайната игра с многомилиардни фондове, програми, проекти и т.н., които ЕС предоставя на държавите членки, но на практика безучастно позволява видими злоупотреби с тях. Брюксел налага известни санкции, прибира си парите, но откраднатото си е усвоено, а контрата остава в данъкоплатците.

Дали безучастието на Брюксел в тази жмичка не е съучастие в ограбването на България?

  Любомир Шопов е дипломат от кариерата. Посланик. Кадрови служител на българското външно-политическо разузнаване. Автор е на книгите „Отдел „Трети“ (2012 г.), „Геноцид“ (2014 г.) и „Турският въпрос и държавната сигурност“ (2016 г.) Член е на Асоциацията на разузнавачите от запаса и на Национална асоциация „Сигурност“.