АНАЛИЗИ > КОМЕНТАРИ
Колко дяволи могат да се съберат на върха на една игла?

Симеон Николов - 05 май 2019

Въпреки уважението ми към някои личностни качества на този папа, не мога да приема, но не ме и изненадва, призива му да отворим сърцата си за мигрантите. Не изненадва, защото той подкрепи и Глобалния пакт за миграция на ООН. Нека се запитаме обаче кой му въздейства и какво означава на практика това?

При изразена готовност на 1/3-та от африканското население от 1,2 млрд души да се пресели в Европа, очакванията са до 300 милиона да се насочат към стария континент. На 18.10.2018 г. «Поглед инфо» публикува мой коментар, в който обръщах внимание на изследване, възложено от ЕК, за разпределението на мигранти във всички страни – членки на ЕС и техния максимален капацитет на база територия, население и гъстота на заселеност, изготвен още през 2010 г., т.е. преди голямата мигрантска криза, когато страните–членки са 27, а населението 495 млн.

Изследването стига до умопомрачителния извод, че капацитетът на страните за приемане на мигранти е в рамките до 3 млрд и 833 млн. обща численост на населението. Оригиналът на „заключителния доклад” на ЕК, дирекция „General Home Affairs” и днес може да се извади от страницата на комисията. България с площ 111.910 кв.км и население от 7.679.290 (от 2008 г.) има капацитет да достигне население от 104.230.710, а коефициентът на разпределение на мигрантите е 1,6. Колко от тях ще са българи е ясно и без да се посочва. Австрия, която има население от 8,3 млн. може да нарасне на 75,6 млн., а коефициентът за разпределение на мигрантите е 1,7. Германия, с население 82,3 млн. има капацитет за население от 274 млн., а коефициентът за разпределение на мигрантите е 16,6. и т.н.

В Приложение „А” на страница 98 е публикуван Списък на интервюираните по страни, всъщност консултанти от съответните ведомства, които вероятно само са предоставили статистическата информация. Между тях са и имената на четирима българи, взели тлъстите хонорари, за да докажат колко дяволи могат да се съберат на върха на една игла! Тогава си мислех, че това е налудничава идея на европейските бюрократи за мащабно и скъпо платено от нас изследване, и че за такива фантастичен сценарий се е знаело както в ЕК, така и във всички страни–членки, включително и в България, защото всяка страна е предоставила консултанти за изследването. Но след Глобалния пакт за миграция и изявленията на папата днес, започвам да си мисля, че тези хора са си вярвали и продължават да си вярват и днес.

Симеон Николов е български дипломат, заместник-министър на отбраната през периода 2005-2008 г. Завършил е Техническия университет, Дрезден, ГДР. Работил е в Министерството на външните работи, има 2 мандата в Германия - в посолството в Бон и в дипломатическото бюро в Берлин. Достига до длъжност съветник в дирекция „Координация и анализи“. Работил е като главен експерт по международна политика и сигурност при президента Георги Първанов (2003-2005). Член е на Управителния съвет на…