АКЦЕНТ

12 май 2019
Представяне на книгата на 
проф. Андрей Пантев 
"Историческата еволюция на политическата демокрация
15 май 2019,18.30 ч.
Ректорат, Нова конферентна зала